Så er OK13 skudt i gang

 
 
​Mandag den 17. december 2012 er der udvekslet krav på statens område, hvor hovedparten af GL's medlemmer hører under.

​​Mandag den 17. december 2012 er der udvekslet krav på statens område, hvor hovedparten af GL's medlemmer [1] hører under.​​

Finansministeren har gjort det til sit hovedkrav på hele statens område at 'normalisere' lærernes arbejdstidsregler på bl.a. gymnasier og erhvervsskoler. Dermed mener de, at der ikke skal være nogen lokale regler eller aftaler om arbejdstidens anvendelse; altså ingen bindinger på, hvordan lærernes arbejdstid skal anvendes. Det anser man for en ledelsesbeslutning.

GL er enig med finansministeren i, at vi uddanner samfundets grundstof. Det er da også helt afgørende for gymnasielærere, at eleverne får den bedst mulige undervisning overhovedet, så studenterne bliver så dygtige som muligt.

GL er indstillet på at modernisere overenskomsten, så længe den fortsat giver mulighed for de forandringsprocesser, vi har godt gang i. GL har sammen med Rektorforeningen – og der er et tilsvarende oplæg på trapperne med de erhvervsgymnasiale ledere – udsendt et fælles oplæg om, hvordan der med skoleforsøg kan laves bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse. GL er således klart indstillet på at finde løsninger, der også fremadrettet kan sikre kvaliteten i uddannelserne. GL er også indstillet på, at lærerne kan være mere på skolen. Dette kræver dog, at der er ordentlige arbejdspladser til rådighed for lærerne, hvilket en ny undersøgelse, foretaget af Gymnasieskolen, viser, at der er stort behov for. Lærerne efterspørger arbejdspladser, men det er langt fra alle skoler, der har en velegnet arbejdsplads til lærerne.

Gorm Leschly siger om statens overenskomstkrav til gymnasielærerne, at de er, som GL havde forventet, men at det ikke betyder, at han ikke er bekymret. Det, der er vigtigt for os, er, at der findes en løsning, som dels sikrer, at lærerne fortsat kan levere en undervisning af høj kvalitet, og dels at der sikres en afgrænsning af det grænseløse arbejde, som undervisning er. At levere god undervisning kræver engagerede og velforberedte lærere. Det går vi til forhandlingsbordet for at finde en løsning på.

Se
Finansministeriets hovedkrav.
Finansministeriets faktaark.
Finansministeriets pressemeddelelse.
Finansministeriets samlede kravsliste til CFU.
Finansministeriets samlede kravsliste til AC.

I anledning af OK-forhandlingerne har Børne- og Undervisningsministeren også udsendt en pressemeddelelse om, at "Kvalitetsløft skal fremtidssikre ungdoms- og voksenuddannelserne". Man mener, at eleverne og kursisterne skal have flere timer, og at undervisningen i højere grad skal tilpasses den enkeltes forudsætninger. Se pressemeddelelsen her.

 

Akademikernes Centralorganisation, AC, som GL er en del af, har også fremsendt sine krav til Finansministeriet. 

  AC's krav[1] Lærere ved Sankt Annæ Gymnasium er underlagt det kommunale område, og medlemmer på Grønland og i Sydslesvig har særskilte overenskomster. Resten er ansat på statens område.

 

 

 

 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: