Resultat på GL's overenskomstområder

 
 
​AC har efter forhandlinger hele natten til fredag den 8. februar 2013 her til morgen afsluttet forhandlingerne for hele det akademiske område, og i den forbindelse er der indgået en aftale om gymnasiale læreres arbejdstid og lønforhold

​​AC har efter forhandlinger hele natten til fredag den 8. februar 2013 her til morgen afsluttet forhandlingerne for hele det akademiske område, og i den forbindelse er der indgået en aftale om gymnasiale læreres arbejdstid og lønforhold.

Resultatet

Det generelle

Parterne har aftalt en 2-årig overenskomstperiode. Rammen for perioden er 0,82% i det første år og 0,8% i andet år. Da de statsansatte 'skylder', er reguleringsordningen negativ, hvilket betyder, at der det første år ikke er nogen generelle lønstigninger.

Specielt for gymnasielærere
For både det erhvervsgymnasiale og det almengymnasiale område har der været ført resultatløse forhandlinger siden nytår. I forbindelse med at forhandlingerne gik ind i den afsluttende fase torsdag den 7. februar overgik forhandlingerne for det almengymnasiale område til AC's regi. Dermed blev der for første gang ført samlede forhandlinger for alle GL's medlemmer på det statslige område. Samtidig blev forhandlingerne for de erhvervsgymnasiale lærere adskilt fra de ikke-akademiske læreres.

Resultatet indebærer, at der i fremtiden vil være ensartede arbejdstidsvilkår for alle gymnasiale lærere. De nuværende arbejdstidsaftaler erstattes pr. 1. august 2013 af en ny model, hvor hovedprincipperne er de samme som for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Den nye aftale indeholder som nu en årsnorm på 1924 timer inkl. ferie og helligdage, hvilket svarer til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng.

Skolerne er forpligtet til at etablere et system til løbende registrering af arbejdstiden. Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler. Merarbejde aflønnes på samme måde som for andre akademikere i staten.

Der er aftalt en ny stillingskategori, som er en faglig karrierestilling til forskel for de ledende/administrative karrierestillinger. Stillingen aflønnes som pædagogiske ledere på trin 2.

Der indføres en helt ny tillægsstruktur, som erstatter de tidligere undervisningstillæg, 17-årstillægget på erhvervsgymnasierne, de personlige tillæg på stx jf. §9, stk. 2 samt VUC-tillæg og tillæg til økonomi-/kostinspektører og IB-koordinatorer:

  • År 1-2: 38.000 kr. plus pension
  • År 3-6: 50.000 kr. plus pension
  • Derefter 72.500 kr. plus pension
  • For lærere, der er fyldt 58 år den 31. marts 2013 fortsætter 60-årsreglen uændret.

 

 

AC-forliget, hvor erhvervsskoleområdet omtales i bilag 1 og det almengymnasiale område i bilag 5.

CFU-forliget

 

 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: