Mæglingsmøde om muligheden for at indgå lokale aftaler

 
 
GL finder, at Moderniseringsstyrelsen har lagt betydelige hindringer i vejen for, at skolerne kan indgå lokale aftaler om arbejdstid, sådan som overenskomsterne på gymnasieområderne ellers giver mulighed for. Derfor havde GL anmodet om et mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen. Mødet blev afholdt den 30. april 2013.

GL finder, at Moderniseringsstyrelsen har lagt betydelige hindringer i vejen for, at skolerne kan indgå lokale aftaler om arbejdstid, sådan som overenskomsterne på gymnasieområderne ellers giver mulighed for. Derfor havde GL anmodet om et mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen. Mødet blev afholdt den 30. april 2013.

På mæglingsmødet tilkendegav Moderniseringsstyrelsen, at der principielt ingen begrænsninger er med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. Samtidig tilkendegav Moderniseringsstyrelsen, at det ikke er intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. Moderniseringsstyrelsen vil vejlede de lokale arbejdsgivere om intentionerne og forventer, at vejledningen bliver fulgt.

De synspunkter, som Moderniseringsstyrelsen gav udtryk for, ligger tæt op af bemærkningerne til den lov, hvormed regeringen greb ind i lockouten på de øvrige underviserområder.   

Referat fra mæglingsmødet

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: