Lovindgrebet på skoleområdet får afsmittende effekt på GL's område

 
 
I lovindgrebet, som fremsættes 25. april 2013, er der taget højde for, at den kompensation, gymnasielærere har fået for at udfase aldersreduktionen, ikke indgår i beregningsgrundlaget for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2014

I lovindgrebet, som fremsættes 25. april 2013, er der taget højde for, at den kompensation, gymnasielærere har fået for at udfase aldersreduktionen, ikke indgår i beregningsgrundlaget for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2014.

Dette betyder, at statslige ansatte ikke modregnes ved hjælp af reguleringsordningen for gymnasielærernes kompensation.

Udfasning af 60-årsreglen

De ikke-akademiske lærere har fået tilbudt en længere overgangsordning for udfasning af 60-årsreglen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets faktaark vil gymnasielærere blive tilbudt samme udfasningsordning.

Det betyder formodentlig, at gymnasielærere, der er fyldt 50 år pr. 31. juli 2013 vil have ret til at gå ned i arbejdstid – når de er fyldt 60 år – mod en tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsindbetaling. Det kan de gøre i op til 175 timer om året.

 

UPDATE september 2013: Akademikerne (AC) og GL er i drøftelser med ministeriet om en løsning.


 

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: