Lock af, Corydon

 
Pressemeddelelse
Gymnasieskolernes Lærerforening indrykker tirsdag den 16. april 2013 annoncer i de store dagblade, Politiken, Jyllandsposten, Berlingske og Information, under overskriften "Lock af, Corydon". Gymnasielærerne er trætte af at se finansministeren misbruge overenskomstaftalen med gymnasielærerne.

​​​Corydon-480-2.png

Baggrunden for annoncerne er, at finansministeren og andre fra regeringen gentagne gange i pressen har lavet historieforvanskning og misbrugt overenskomsten for gymnasielærere i forbindelse med statens og KL's lockout af ikke-akademiske lærere.

Annoncerne skal derfor gøre opmærksom på, at når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, men om historieforvanskning. 
På de såkaldte forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL blev der aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiver havde en drejebog, som blev fulgt til punkt og prikke, og den rummede ikke muligheder for reelle forhandlinger parterne imellem.

GL's forhandlinger blev derfor en del af de samlede forhandlinger i AC, og indgik som en del af det samlede AC-forlig.

Da der var indgået aftaler for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne inden for AC's område, var der ingen tvivl om, hvilken aftale der ville komme til at gælde for gymnasieområdet. En ren magtanalyse viste, at uanset om GL indgik i en aftale, gik i forligsinstitutionen eller endte med arbejdsgivernes lockout og dermed et forventeligt lovindgreb, ville arbejdstidsreglerne blive de samme.

Da GL's formand Gorm Leschly sagde ja ved AC's bord, var det en kynisk vurdering af, hvad der var muligt at få forhandlet hjem til medlemmerne af økonomisk kompensation og indbyggede beskyttelsesmuligheder.

I GL er der bred enighed om, at det ikke er en arbejdstidsaftale, som man har ønsket. Et markant flertal i GL's repræsentantskab har stemt nej til aftalen, og det forventes, at dette nej bekræftes af medlemmerne ved den urafstemning, der offentliggøres torsdag den 18. april 2013. Da GL er en del af AC-fællesskabet forventes det samtidig, at det samlet set vil blive et ja. Det betyder, at gymnasielærere vil skulle arbejde under den nye overenskomst. GL vil arbejde intensivt for, at der lokalt skabes tillid, samarbejde og retfærdighed, og at lærerne sikres en afgrænsning af det grænseløse arbejde.

De lockoutede lærere har GL's fulde opbakning i deres fortsatte kamp.

Emner: Overenskomst; OK13
Interessent: