Hvad laver en gymnasielærer?

 
Pressemeddelelse
En gymnasielærer har en årlig arbejdstid på brutto 1924 timer inkl. 5 ugers ferie og fridage på helligdage, netto 1680 timers arbejde. Det er det samme som alle andre på det danske arbejdsmarked.

En gymnasielærer har en årlig arbejdstid på brutto 1924 timer inkl. 5 ugers ferie og fridage på helligdage, netto 1680 timers arbejde. Det er det samme som alle andre på det danske arbejdsmarked.

Det betyder, at der er 1680 timer til undervisning, vejledning af elever, forberedelse af undervisning, retning af opgaver, eksamen, teamsamarbejde, ledelse, skoleudvikling, møder, lektiecaféer og andre individuelle opgaver.

Elever får god undervisning hver dag, 6-8 timer om dagen. Faktisk får eleverne præcis den undervisning, vejledning mv., som Folketinget besluttede med gymnasiereformen, at de skal have.

Lærerne er sammen med eleverne i ca. 40% af arbejdstiden

Når finansministeren som optakt til OK13-forhandlingerne siger, at lærerne underviser i 9 timer om ugen eller 22% af arbejdstiden, bruger han et gennemsnitstal, som ingen lærere kan genkende fra deres hverdag. Et gennemsnitstal for den klassiske klasseundervisning, som udløser forberedelsestid til læreren.

 

Der er således ikke indregnet den undervisning, som gymnasielærere laver i lektiecafeer, når læreren vejleder elever i at skrive store opgaver, 'omlagt skriftlighed', som er en slags processkrivning, hvor læreren vejleder eleverne i hvordan man udvikler sin skriftlighed.

Der er heller ikke i finansministerens snævre undervisningsbegreb indregnet studievejledning, ekskursioner, studierejser, eksamen, skriftlig vejledning over mail/Facebook e.l., som læreren laver i sin forberedelsestid etc.

Summa summarum: Læreren er i gennemsnit sammen med eleverne i 40% af arbejdstiden.

Alt i alt anvender gymnasielærere ¾ af arbejdstiden på direkte elevrelaterede opgaver, herunder fx retning af skriftlige opgaver. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet offentliggjorde i efteråret 2010. Den resterende del af tiden bruges til skoleudvikling, møder, efteruddannelse mv.

Der er mange lærere, som er sammen med elever langt flere timer om ugen. Det er fx lærerne, der underviser i fag, hvor eleverne ikke skal aflevere skriftlige opgaver. En idrætslærer kan således have over 300 elever om ugen.

Når ministeren sammenligner med andre lande, tager han ikke højde for, at landene indberetter forskelligt, og at der er forskellige undervisningstraditioner i landene. I Danmark bruger en gymnasielærer ca. 4 uger om året på at gennemføre mundtlig eksamen. I mange lande har man kun skriftlig eksamen. Det betyder, at det som udgangspunkt ser ud som om en dansk gymnasielærer arbejder en måned mindre end i andre lande.

Hvilken gymnasieskole vil vi have i Danmark?

Gymnasielærere vil gerne medvirke til at lave den bedst uddannede generation i danmarkshistorien, som regeringen ønsker. Og vi er godt på vej. Internationale forskere er generelt begejstrede for den danske uddannelsestradition og vores resultater.

Vi har nemlig i Danmark en tradition for at inddrage eleverne og gennemføre undervisningen, så den passer til den enkelte klasse. Vi ønsker ikke en reproducerende ungdom, men studenter der har lært at lære. De skal være kreative, selvstændige og innovative. Det er denne tradition, der har givet Danmark forspring i mange sammenhænge.


 

Emner:  
Interessent: