GL's medlemmer markerer – 85 procent har stemt nej

 
Pressemeddelelse
GL’s medlemmer har ved en urafstemning blandt alle medlemmer, der er omfattet af overenskomstforhandlingerne, taget stilling til 2013-resultatet. 85 % har sagt NEJ til OK13-resultatet. 10 % har sagt JA, og 5 % har stemt blankt.

​​​​​​​I alt har 13.354 medlemmer haft mulighed for at stemme. 10.887 medlemmer har valgt at stemme, hvilket er en stemmeprocent på 81,5 procent.

1.106 medlemmer, svarende til 10 %, har valgt at stemme JA
9.255 medlemmer, svarende til 85 %, har valgt at ​stemme NEJ
526 medlemmer​, svarende til 5 %, har valgt at stemme BLANKT

GL's afstemningsresultat indgår i det samlede resultat for AC │ Akademikerne.​​

Det samlede resultat for Akademikernes medlemsorganisationer er et samlet JA, idet 73,6% har stemt ja og 26,4% har stemt nej.​​

OK13-afstemning.png
85% af gymnasielærerne stemmer nej til OK13-resultatet

I GL's hovedbestyrelse er man ikke overrasket over resultatet. Ingen i GL har ønsket en ny arbejdstidsaftale. Den klare markering fra GL's medlemmer er et udtryk for, at arbejdsgiverne ikke ønskede reelle forhandlinger med GL, som den danske model forudsætter, og at aftaleretten på arbejdstiden dermed var væk.

Gorm Leschly, formand i GL, udtaler: "Jeg og et flertal i hovedbestyrelsen står ved den aftale, jeg sammen med AC har indgået. Men jeg er ikke overrasket over resultatet - aftalen har ikke groet i vores have. Dertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen og rektorerne har givet aftalen den dårligst mulige start. De har undsagt den og kommet med usaglige påstande som 'vi har ikke råd til aftalen, vi er nødt til at fyre, vi må spare osv.' på trods af at de fleste gymnasier har store overskud. Urafstemningen er et stærkt signal, som både GL, lederne og Corydon skal tage alvorligt."

Annette Nordstrøm Hansen, næstformand i GL, udtaler: "Jeg er rigtig glad for det markante nej fra medlemmerne. Reelt betyder det, at lærerne nu står sammen i afvisningen af en aftale, der åbner op for arbejdsintensivering og forringelser af kvaliteten i uddannelserne."

Sigrid Jørgensen, 2. næstformand i GL, udtaler: "Naturligvis har majoriteten af GL's medlemmer stemt 'nej' ved urafstemningen om OK13. Dermed har den danske model lidt et svidende nederlag. OK13-resultatet er ikke ok."

Selv om der har været uenighed om, hvad man ville anbefale medlemmerne at stemme, er der enighed i hovedbestyrelsen om, at man nu vil bruge alle ressourcer på at kæmpe for, at det også i fremtiden er attraktivt at være gymnasielærer. Kun engagerede og velforberedte gymnasielærere kan skabe den gode undervisning, som er afgørende for at skabe dygtige studenter og hf'ere. Det forudsætter ordentlige arbejdsforhold.

Yderligere information 

Gorm Leschly, formand, tlf. 40 38 13 76
Annette Nordstrøm Hansen, næstformand, tlf. 26 24 71 04
Sigrid Jørgensen, 2. næstformand, tlf. 61 61 23 67

Emner: OK13; Overenskomst
Interessent: