GL åbnet op for forhandlinger

 
 
Mandag den 4. februar 2013 blev det tredje forhandlingsmøde om GL-overenskomsten afholdt i Finansministeriet.

Mandag den 4. februar 2013 blev det tredje forhandlingsmøde om GL-overenskomsten afholdt i Finansministeriet.

GL’s optakt til OK13-forhandlingerne har hele vejen igennem været, at GL arbejder for at finde en løsning. GL anerkender, at Finansministeriet har nogle særlige ønsker og vil derfor strække sig langt, men et aftaleresultat skal samtidig afspejle, at begge parter har legitime interesser. GL ser det som en forudsætning for en ny dagsorden og en ny aftale, at der lokalt kan skabes tillid, samarbejde og retfærdighed, og at lærerne er sikret en afgrænsning af det grænseløse arbejde.

Det er GL's vurdering, at det kræver yderst god vilje at kalde de hidtidige møder for et forhandlingsforløb. Derfor valgte GL på dagens forhandlingsmøde at komme med et udspil i forhold til finansministerens hovedkrav, så der kunne blive mulighed for reelle forhandlinger.

GL har således ikke afvist nogen krav, mens finansministeriet opretholder sine krav.

Inden forhandlingerne gik i gang, blev det aftalt, at der skulle være tre forhandlingsmøder med organisationerne, og mødet i dag var det tredje for det almengymnasiale område. Derefter er der forhandlingsstatus på AC-forhandlingsbordet. Dette statusmøde og de afsluttende forhandlinger forventes at gå i gang torsdag den 7. februar. Hvordan de videre forhandlinger om gymnasielæreres arbejdsforhold vil blive, afklares der.

Det er endnu ikke til at sige, hvor lang tid forhandlingerne vil tage, men det er vurderingen, at de vil fortsætte hen over den kommende weekend.

GL har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 8. februar 2013.

Emner:  
Interessent: