Forhandlingerne for erhvervsgymnasielærere bliver ikke lettere

 
 

UPDATE: Næste møde er nu flyttet til fredag den 1. februar 2013.

Onsdag den 9. januar 2013 mødtes forhandlerne for første gang om erhvervsskoleområdet i Moderniseringsstyrelsen for at præsentere kravene. På lønmodtagersiden består forhandlerdelegationen af repræsentanter for AC-organisationerne og for CO10-organisationerne.

Moderniseringsstyrelsen har fremsat de samme krav på erhvervsskoleområdet som på det almengymnasiale område, og det er i øvrigt de samme krav, som fremsættes på alle underviserområder. Et klart signal om, at arbejdsgiverne mener det alvorligt, når de stiller samme krav på alle underviserområder, og det var da også samme prolog Moderniseringsstyrelsen gav til dagens forhandlingsmøde, som de gav i går til forhandlingerne på det almengymnasiale område.

Arbejdsgiverne anser arbejdstidsreglerne for et klenodie, der burde på museum, idet de ikke mener, at det giver mening at have andre arbejdstidsregler end på det øvrige arbejdsmarked. Der må ikke være nogen bindinger på arbejdstiden, og arbejdstiden må ikke 'puttes i kasser', som gør anvendelsen af arbejdstiden – efter arbejdsgivernes opfattelse – ufleksibel. Man vil have fleksible og effektive rammer for lærernes arbejdstid, som ledelsen kan bruge optimalt til gavn for eleverne, og som kan understøtte nye undervisningsformer. Uanset hvilken uddannelse det drejer sig om.

Ud over fjernelse af bestemmelser om arbejdstiden har arbejdsgiverne stillet krav om afskaffelse af 17-årstillægget, og så vil man have afbureaukratiseret tillægsstrukturen, fx så der i fremtiden kun er ét undervisningstillæg. Endvidere vil man afskaffe 60-årsreglen, da den er et fortidslevn og ikke tager udgangspunkt i den enkelte lærers behov.

For AC-delegationen var det Gorm Leschly, GL's formand, som fremlagde AC's krav på det erhvervsgymnasiale område. Han indledte med at præcisere, at han heller ikke i dag kunne genkende gymnasielærernes arbejdsindsats i de beskrivelser, arbejdsgiverne fremlagde. Han fandt, at med det arbejdsgiverne lagde op til, ville det også på dette område blive en yderst svær øvelse.

Han gennemgik AC's krav: AC stiller krav om indførelse af planlægningsbestemmelser på det erhvervsgymnasiale område svarende til dem, der er på det almengymnasiale område. Målet er en mere jævn arbejdsbelastning for den enkelte lærer og at minimere overarbejdet.

Planlægningsbestemmelserne skal fremme dialogen mellem ledelsen og den enkelte lærer om den enkelte lærers arbejde. Endvidere stiller AC krav om forhøjelse af undervisningstillæg, herunder gerne fremrykning af 17-årstillægget samt krav om at forvaltningslovens bestemmelser også skal gælde for erhvervsskoler, hvilket har betydning for proceduren ved afskedigelse af medarbejdere.

CO10 har ingen arbejdstidskrav, men en række projekter man gerne vil gennemføre. CO10 kan støtte AC's planlægningskrav. Organisationerne fremlagde endvidere deres lønkrav.

Mødet sluttede med, at parterne understregede deres udgangspunkter, men konstaterede, at man naturligvis ville forhandle. Næste møde er aftalt til torsdag den 24. januar 2013. [Update: Næste møde er flyttet til fredag den 1. februar 2013.]

Arbejdsgiverkravene kan ses her.
De samlede AC-krav kan ses her.

Emner:  
Interessent: