Forhandlingerne indledt mellem GL og KL

 
 
Torsdag den 17. januar 2013 mødtes forhandlerne fra Kommunernes Landsforening og GL for første gang for at drøfte overenskomsten for lærerne ved Skt. Annæ Gymnasium.

Torsdag den 17. januar 2013 mødtes forhandlerne fra Kommunernes Landsforening og GL for første gang for at drøfte overenskomsten for lærerne ved Skt. Annæ Gymnasium.

Der var enighed om at afvente forhandlingsresultatet om gymnasielærernes arbejdstid på statens område, og AC's/KL's forhandlinger om løn mv. for herefter at vurdere, hvad der skal overføres til overenskomsten for lærerne på Skt. Annæ.

Der blev dog nedsat en teknisk arbejdsgruppe, som skal lave lønsumsberegninger, så det er muligt meget hurtigt at gennemføre lønberegninger afhængigt af hvad der kommer af resultater fra henholdsvis GL/statens område og AC/KL-forhandlingerne.

Der afholdes statusmøde den 13. februar 2013.

 

Emner:  
Interessent: