En aftale er en aftale

 
 
GL's formand, Gorm Leschly, finder det helt uacceptabelt, at arbejdsgiver nærmest pålægger lederne ikke at indgå fornuftige aftaler.

Da Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning den 12. februar 2013 udsendte en skrivelse til bestyrelserne og lederne af gymnasieuddannelserne kunne man få det indtryk, at de mente, at man kun skulle forholde sig til de paragraffer i den netop indgåede overenskomst, som man som den ene part bedst kunne lide. Men sådan forholder det sig ikke. Og det fik da også AC til 15. februar 2013 at skrive til modparten for at understrege tre vigtige pointer, som arbejdsgiverparten dels havde fejlinformeret om og dels havde undladt i informationsskrivelsen til skolerne:

Af Moderniseringsstyrelsens og Ministeriet for Børn og Unges brev fremstår det, som om det nærmest er forbudt for lederne at indgå lokale aftaler, hvilket er helt forkert. Det fremgår eksplicit, at der er mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Moderniseringsstyrelsen kan ikke ensidigt melde ud til lederne, at de ikke skal indgå aftaler på skolen.

Endvidere påpeger AC, at arbejdsgiverparten for at give en fyldestgørende information til skoleledelserne burde have informeret dem om, at der pr. 1. august 2013 skal være etableret et tidsregistreringssystem på skolerne – altså et komme/gå-system, hvor lærerne løbende kan registrere deres arbejdstid.

 

Tidsregistrering2.JPG 

Samtidig burde Moderniseringsstyrelsen i sin udmelding have tilkendegivet, at lærernes arbejde skal tilrettelægges sammenhængende, som overenskomstparterne var enige om i forhandlingerne.

GL's formand, Gorm Leschly, finder det helt uacceptabelt, at arbejdsgiver nærmest pålægger lederne ikke at indgå fornuftige aftaler. Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten anser det for mest hensigtsmæssigt for skolen at have en lokal aftale, så er det vel det, der sikrer den mest smidige arbejdstilrettelæggelse. Gymnasierne er selvejende institutioner, og det har Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Unge tilsyneladende glemt. Man kan ikke både styre med hård hånd og samtidig bede de enkelte skoler om at finde den bedste løsning.

Derfor glæder det også Gorm Leschly, at udmeldingen vækker bred undren på Christiansborg, og at Dansk Folkeparti vil bede finansministeren om at forklare, hvad han opfatter som en aftale.

Emner: OK13; Overenskomst; OK13-forhandlingerne
Interessent: