Der kan indgås lokale aftaler

 
 
Fredag den 24. maj 2013 udsendte Christine Antorini et hyrdebrev til bestyrelsesformændene for gymnasieuddannelserne. I brevet anerkender ministeren, at der kan indgås lokale aftaler på skolerne på samme måde, som finansministeren tidligere har anerkendt muligheden for lokale aftaler.

Fredag den 24. maj 2013 udsendte Christine Antorini et hyrdebrev til bestyrelsesformændene for gymnasieuddannelserne. I brevet anerkender ministeren, at der kan indgås lokale aftaler på skolerne på samme måde, som finansministeren tidligere har anerkendt muligheden for lokale aftaler. Hun opfordrer dog til, at man ikke indgår aftaler, der vanskeliggør muligheden for at øge lærernes tid sammen med eleverne eller muligheden for at effektivisere.

Når ministeren vælger at henvende sig til bestyrelsesformændene om OK13, opfatter jeg det som et udtryk for, at man fra arbejdsgiverside forsøger at presse skoleledelserne til ikke at indgå aftaler,

udtaler GL's formand, Gorm Leschly.

Sådan som jeg ser problemerne på skolerne pt., er de af en helt anderledes karakter. På rigtig mange skoler udmeldes omfattende besparelser og effektiviseringer, som vil være af stor betydning for kvaliteten af fremtidens uddannelser og for lærerne.

Nogle ledelser er gode til dialogen med lærerne og tillidsrepræsentanten. Her har man tillid og respekt for hinanden. Og her finder man gode løsninger.

Nej, problemet opstår på alle de skoler, hvor ledelsen ikke har forstået forandringsprocessens grundlov*):

Man kan ikke skabe udvikling og forandring uden at kommunikere og uden at involvere medarbejderne.

Forleden hørte jeg et eksempel på, at man efter ferien vil gøre alting anderledes, end man hidtil har gjort. Fra ledelsens side havde man ikke inddraget eller orienteret tillidsrepræsentanten, og man satte et kvarter (15 minutter) af til at orientere medarbejderne. Om ledelsens oplæg er godt eller skidt, er i og for sig ligegyldigt, for det er nærmest en umulig opgave at få medarbejderne til at acceptere forandringen, når man ikke har kommunikeret og når man ikke har involveret medarbejderne,

siger Gorm Leschly.

Derfor har GL udsendt en replik på ministerens hyrdebrev til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne. I brevet opfordres medarbejderrepræsentanterne til at præcisere over for skolens ledelse og bestyrelse, at GL og gymnasielærere gerne medvirker til at udvikle gymnasieuddannelserne. Udvikling forudsætter dog, at der ikke sker unødvendige besparelser og effektiviseringer, samt at forandringer skal give mening i forhold til kerneopgaven og forudsætter, at forandringsprocessens grundlov overholdes: Lærerne og tillidsrepræsentanten skal aktivt inddrages.

   Brevet kan downloades her.

 

*) For at en forandring kan blive vellykket, kræver den en god kommunikation før, under og efter, involvering af og støtte til medarbejderne. Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en pjece med anbefalinger om den gode forandringsproces. Læs mere her.

Emner:  
Interessent: