Delte meninger om overenskomstresultatet for gymnasielærere

 
Pressemeddelelse
Som en del af det samlede AC-forlig, der blev indgået fredag morgen den 8. februar 2013, er der indgået en aftale for lærerne på gymnasieuddannelserne.

Som en del af det samlede AC-forlig, der blev indgået fredag morgen den 8. februar 2013, er der indgået en aftale for lærerne på gymnasieuddannelserne.
Der skal ikke herske tvivl om, at den nye arbejdstidsaftale ikke har groet i GL's baghave, udtaler GL's formand, Gorm Leschly, og vurderer, at resultatet var det muliges kunst på baggrund af det forhandlingsforløb, der har været.

Arbejdsgiverne lagde allerede inden forhandlingernes begyndelse et ekstremt pres på gymnasielærerne, og det har været finansministerens og regeringens hovedkrav at få ændret (gymnasie)lærernes arbejdstidsregler. Presset har været af en sådan karakter, at det har virket som en magtdemonstration. Gennem forhandlingsforløbet har arbejdsgiverne haft en attitude, som ikke har udvist nogen respekt for det arbejde, engagerede gymnasielærere dagligt leverer. Det har skabt en vrede og frustration blandt GL's medlemmer, som i dag mundede ud i, at både GL's hovedbestyrelse (7 for og 6 imod) og repræsentantskab (91 for og 105 imod, 19 undlod at stemme) var delte på, hvorvidt man skulle anbefale resultatet.

Emner:  
Interessent: