Det er ikke kun i bandekrigen der arbejdes med pistoler for tindingen

 
Pressemeddelelse
Når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, udtaler GL's formand Gorm Leschly, men om historieforvanskning.

Når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, udtaler GL's formand Gorm Leschly, men om historieforvanskning.

På de såkaldte forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL blev der aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiver havde en drejebog, som blev fulgt til punkt og prikke, og den rummede ikke muligheder for forhandlinger mellem parterne.

 

Da der var indgået aftaler for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne inden for AC's område, var der ingen tvivl om, hvilken aftale der ville komme til at gælde for gymnasieområdet. En ren magtanalyse viste, at uanset om GL indgik i en aftale, gik i forligsinstitutionen eller endte med arbejdsgivernes lockout og dermed et forventeligt lovindgreb, ville arbejdstidsreglerne blive de samme. Derfor var det en kynisk vurdering af, hvad der var muligt at få forhandlet hjem til medlemmerne af økonomisk kompensation og indbyggede beskyttelsesmuligheder, udtaler Gorm Leschly. Det betyder dog ikke, at vi har fået en aftale, vi på nogen måde er glade for, og et markant flertal i GL's repræsentantskab har stemt nej til aftalen. De nu lockoutede lærere har GL's fulde opbakning i deres fortsatte kamp.

Yderligere information hos GL's formand Gorm Leschly, tlf. 40 38 13 76.

Emner:  
Interessent: