AC's første møde med Corydon

 
 
Onsdag den 19. december 2012 mødtes Akademikernes Centralorganisations (AC) Forhandlingsudvalg med finansministeren og hans følge for at præsentere kravene til de kommende overenskomstforhandlinger.

Onsdag den 19. december 2012 mødtes Akademikernes Centralorganisations (AC) Forhandlingsudvalg med finansministeren og hans følge for at præsentere kravene til de kommende overenskomstforhandlinger.

Finansministeren indledte mødet med at pointere, at Danmark står i en alvorlig krise, og at forhandlingerne må ske i det lys. Han sagde, at regeringen har tre fokusområder:

1.       Underviserområdet er en hjørnesten i velfærdssamfundet, og dermed er det afgørende for regeringen at 'normalisere' undervisernes arbejdsforhold.

2.       Reguleringsordningen skal udfordres, så automatikken mellem løn i den private og den offentlige sektor brydes.

3.       Regeringen ønsker mere fleksibilitet i den lokale løndannelse.

På vegne af AC udtrykte AC's formand Erik Jylling håb om, at det er regeringens ambition at lave aftaler og ikke at lægge op til konfrontation. Vi skal lave aftaler, som vi kan finde os selv i. Han fandt det ikke befordrende for forhandlingerne, hvis de skulle foregå i pressen og ud fra såkaldte 'faktaark', som ikke er anerkendt af begge parter. AC's formand betonede, at det for AC-organisationerne er vigtigt fortsat at have en reguleringsordning.

IDA med i AC-forhandlinger på erhvervsskoleområdet
AC's forhandlingsudvalg og IDA har besluttet at forhandle sammen på erhvervsskoleområdet, selv om IDA står uden for AC pt.

Gorm Leschly, som repræsenterede GL på mødet, glæder sig over, at AC's formand skarpt præciserede AC's holdninger. Det er samtidig godt for erhvervsskoleområdet, at der er lavet en aftale mellem AC og IDA om at forhandle sammen. Det vil styrke gymnasielærernes forhandlinger på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Det videre forløb
Torsdag den 20. december 2012 er der sættemøde mellem AC og Kommunernes Landsforening, hvor der ikke vil komme noget nyt af interesse for GL's område. Derefter er der pause i forhandlingerne indtil uge 2, hvor der er kravspræsentation på henholdsvis det almengymnasiale og det erhvervsgymnasiale område.

Emner:  
Interessent: