Åbent brev til Rektorforeningen

 
 
Da Rektorforeningen og GL i efteråret 2012 udgav et fælles debatoplæg, var det med det formål i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen. GL står ved det fælles oplæg, men sætter spørgsmålstegn ved, om det også gælder Rektorforeningen

Update: Rektorforeningens svar til GL

Ønsker Rektorforeningen kvalitet i gymnasieuddannelserne?

Da Rektorforeningen og GL i efteråret 2012 udgav et fælles debatoplæg, var det med det formål i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen.

GL står ved det fælles oplæg, men sætter spørgsmålstegn ved, om det også gælder Rektorforeningen.

Moderniseringsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet har påpeget over for jer, ledere, at den nye overenskomst ikke er en besparelsesrunde, men at I har fået ledelsespligt.

Derfor er det en hån mod lærerne og en manglende forståelse af overenskomsten, når Rektorforeningens formand i Politiken 23. april 2013 bl.a. udtaler: »Vi må bare sige, at lærerne må løbe hurtigere, forberede sig lidt mindre, holde lidt færre pauser og tage nogle flere møder, som de tidligere fik løn for, men som de nu ikke får løn for med den nye overenskomst. Lærernes løn er blevet hævet med 6 procent, og de penge skal hentes ind et andet sted. Sådan er det bare.«

Gymnasielærere skal ikke løbe hurtigere, de skal ikke forberede sig mindre, de skal ikke holde færre pauser, og de skal slet ikke holde møder uden for arbejdstiden. Gymnasielærere har i det daglige ansvaret for den konkrete undervisning og skolens ledelse det overordnede ansvar for skolens samlede virke. Det ansvar forventer vi, at I seriøst påtager jer. Det indebærer, at lederne har ledelsespligt, og at de skal se på, hvordan opgaverne skal prioriteres og løses. God undervisning kræver også i fremtiden en velforberedt og engageret lærer.

 

De almene gymnasier havde i 2011 et samlet overskud på knap 300 mio. kr. , og det tyder på, at overskuddet i 2012 vil være i samme størrelsesorden. Med en gennemsnitlig lønstigning på 4,7 procent på det almene gymnasium er der således rigelig luft i skolernes overskud til at finansiere tillægsstigningen. Selv med de nye tillæg er lønomkostningen pr. elev mindre end den var i 2010, fordi der har været en stor udskiftning i lærerkorpset. De lave lønomkostninger har netop været med til at skabe de store overskud på gymnasierne, og da I som ledere heller ikke kan være interesserede i, at gymnasiesektoren bliver et lavtlønsområde med manglende anseelse som følge, er det vigtigt, at vi i fællesskab sørger for, at det også fremadrettet er attraktivt at være gymnasielærer. Det indebærer bl.a., at vi sætter elevernes læring over økonomisk tænkning.

I GL håber vi, at I, i Rektorforeningen, vil medvirke til at skabe og fortsat udvikle gode uddannelser, hvor ledelse og lærere i samarbejde sætter fokus på at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt. Det forudsætter gensidig respekt og tillid.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly

Download brevet her

Og GR's svar her

Emner: OK13; OK13-forhandlingerne
Interessent: