Uenighed om fortolkning af arbejdstids- og merarbejdsbestemmelserne

 
 
Hvis der på skolen er uenighed mellem tillidsrepræsentanten og skolens ledelse om, hvorledes reglerne i OK13 skal fortolkes, anbefaler GL at tillidsrepræsentanten hurtigst muligt søger råd i GL's sekretariat.

Hvis der på skolen er uenighed mellem tillidsrepræsentanten og skolens ledelse om, hvorledes reglerne i OK13 skal fortolkes, anbefaler GL, at tillidsrepræsentanten hurtigst muligt søger råd i GL's sekretariat.

OK13 er et helt nyt regelsæt og i en række tilfælde kan uenigheden løses, når tillidsrepræsentanten kan henvise til generelle rammeaftaler eller Moderniseringsstyrelsens udmelding i vejledninger eller i Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning (PAV).

Hvis det ikke af denne vej er muligt at løse uenigheden, vurderer tillidsrepræsentanten sammen med GL's sekretariat, om GL skal anmode om en forhandling med skolens ledelse. Det betyder, at der holdes et møde med ledelsen, hvor 1-2 konsulenter fra sekretariatet deltager.

Opnås der ikke enighed på mødet, vurderer GL, om organisationen skal begære et mæglingsmøde i sagen. Mæglingsmøder holdes i København mellem overenskomstens parter, dvs. mellem GL og Moderniseringsstyrelsen efter reglerne i Hovedaftalen. Alt efter sagens indhold kan skolens ledelse og/eller tillidsrepræsentanten blive inviteret med af hhv. Moderniseringsstyrelsen eller GL.

Opnås der ikke enighed på mæglingsmødet, vurderer GL sagen på ny og evt. inddrages GL's advokat, så advokatens vurdering kan indgå i beslutningsgrundlaget. Vurderingen vil altid være meget omhyggelig, bl.a. fordi en voldgiftsafgørelse kan få afgørende betydning for hvordan overenskomstens bestemmelser fortolkes fremadrettet – ikke blot for GL's medlemmer, men for de mange tusinde statsligt ansatte akademikere.

Det er normalt GL's forretningsudvalg, der beslutter, om der skal anlægges en voldgiftssag.

Emner: Overenskomst; Arbejdstid; merarbejde
Interessent: Tillidsrepræsentant