Tilstedeværelse og arbejdspladser

 
 
Med arbejdstidssystemet i OK13 er det en forudsætning og derfor udgangspunktet, at alt arbejde skal foregå på arbejdsstedet.

Med arbejdstidssystemet i OK13 er det en forudsætning og derfor udgangspunktet, at alt arbejde skal foregå på arbejdsstedet. Gymnasielærere har som andre akademikere pligt til at udføre arbejdet på arbejdspladsen eller på andre af ledelse anviste steder, f.eks. som led i censorater, studierejser, ekskursioner mv.

Tilsvarende har læreren ret til at udføre alt sit arbejde på arbejdspladsen. Der er dog ikke krav på eget kontor.

Ledelsen kan ikke kræve, at der stilles en arbejdsplads til rådighed i den ansattes hjem.
Men tillidsrepræsentanten eller den enkelte lærer kan aftale med ledelsen, at der – fx som hidtil - kan arbejdes hjemme, hvis det giver mening.

Arbejdspladsen på skolen skal indrettes, så den opfylder betingelserne i arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets vejledninger.

GL har sammen med et arkitektfirma og de øvrige lærerorganisationer udarbejdet en vejledning om indretning af fysiske arbejdspladser på skolerne. Se den her

GL anbefaler, at tillidsrepræsentanterne tager initiativ til drøftelse med både lærere og ledelse om, hvordan arbejdspladser tænkes indrettet og om hvilke forventninger, krav mv. der vil være til lærernes fysiske tilstedeværelse.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: