Tid til at give årsopgørelsen en tanke

GL nyhedsbrev
Nyhedsbrev til medlemmerne
Har du tænkt på, hvordan din årsopgørelse vil se ud – ikke den fra skattevæsenet - men din årlige arbejdstid?

Har du tænkt på, hvordan din årsopgørelse vil se ud – ikke den fra skattevæsenet - men din årlige arbejdstid?

Der er nu gået ca. 2/3 af skoleåret, og det er derfor tid til at vurdere, om du kan udføre de opgaver, der mangler i resten af skoleåret inden for din normerede arbejdstid. Hvis der skal ske ændringer i planlægningen, er det fornuftigt, at du tager initiativ til at drøfte det med ledelsen nu, så løsninger kan være pædagogisk og planlægningsmæssigt forsvarlige.

Med udgangen af februar 2014 svarer arbejdsforpligtelsen for en fuldtidsansat til ca. 1120 timer (inkl. 59 timer for ferie, hvis der er holdt ferie i den 1. uge af august og 3 helligdage omkring jul/nytår. Hvis ferieplanlægningen er anderledes, hvad den fx er på mange erhvervsgymnasier, er det den afholdte ferie, der indregnes) ud af de 1924 timer (inkl. ferie og helligdage), der skal arbejdes i skoleåret 2013/2014. Rundt regnet er der 800 timer tilbage af skoleåret. Ved en sædvanlig ferieplanlægning med 4 ugers ferie i juli, vil der gå ca. 190 timer til ferie og helligdage i resten af skoleåret. Dvs. du har godt 600 arbejdstimer tilbage. Hvis du har registreret flere end 1120 timer, vil der tilsvarende være færre arbejdstimer til rådighed resten af skoleåret. De 5 særlige feriefridage (37 timer) skal også fratrækkes, når de holdes.

Aarsopgoerelse.png 
Hovedreglen er, at læreren ikke skal planlægges med arbejde ud over 1924 timer. Merarbejde er altså hverken ønskeligt eller hensigten.

Ifølge overenskomsten er den årlige arbejdstid 1924 timer, svarende til 37 timer i gennemsnit om ugen. Hovedreglen er, at læreren ikke skal planlægges med arbejde ud over 1924 timer (inkl. ferie og fridage). Merarbejde er altså hverken ønskeligt eller hensigten. Derfor skal der arbejdes på, at den enkelte lærer ikke har en opgaveportefølje, som medfører merarbejde.

Hvis du har registreret mere end de ca. 1120 timer, bør du kontakte din ledelse, så din arbejdsmængde kan justeres, og du kan ramme de 1924 timer. Ledelsen har pligt til at tage stilling til, hvad der skal ske med de timer, du har arbejdet mere. Det kan være, at ledelsen har planlagt, at du skal 'flexe'/have få opgaver i eksamensperioden e.l. Alternativt er der mulighed for at indgå en aftale om merarbejde.

Det er i udgangspunktet ledelsens ansvar at sikre, at de tildelte opgaver harmonerer med den enkeltes ansættelsesgrad. Du skal derfor ikke acceptere, hvis ledelsen forsøger at gøre det til dit problem. Ledelsen kan ikke bare pålægge dig at arbejde 'smartere', da det ikke er en anvisning på, hvad der skal ske.

Hvis ledelsen melder ud til lærerkollegiet, at I bare skal arbejde 'smartere' eller ikke vil tage stilling til tidsforbruget, så opfordrer hovedbestyrelsen til, at I holder et GL-klubmøde/medlemsmøde, hvor I bliver enige om, at dette er et kollektivt og ikke et individuelt problem, som I vil håndtere sammen. Tillidsrepræsentanten kan eventuelt kontakte GL's sekretariat med henblik på at få bistand.

Hvis den enkelte lærer pr. 31. juli 2014 har arbejdet mere end 1924 timer, og ledelsen løbende har godkendt tidsregistreringen og dermed det præsterede arbejde, er det GL's vurdering, at der foreligger merarbejde, som enten skal afspadseres i det kommende skoleår eller udbetales, hvis der ikke er mulighed for at afspadsere.

Har du årsnorm, der følger kalenderåret?

På en række skoler – primært erhvervsgymnasier – følger årsnormen kalenderåret. Lærere på disse skoler har således afsluttet en normperiode pr. 31. december 2013. Hvis du har afsluttet din normperiode ved årsskiftet, og du har haft merarbejde, som skolen ikke har anerkendt, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, som i samarbejde med GL's sekretariat vil påtage sig sagen, med henblik på at du får honoreret dit merarbejde.


Du kan læse mere om

Dialog mellem lærer og leder om arbejdstid.

Merarbejde.

Tidsregistrering og merarbejde.

Afspadsering og 'flex'.

Emner: Overenskomst; OK13
Interessent: Tillidsrepræsentant