Studierejser

 
 
Hvis der ikke lokalt er aftalt en akkord mellem tillidsrepræsentanten og skolens ledelse om studieture, skal arbejdstiden registreres på selve rejsen og under opholdet på rejsemålet.

Hvis der ikke lokalt er aftalt en akkord mellem tillidsrepræsentanten og skolens ledelse om studieture, skal arbejdstiden registreres på selve rejsen og under opholdet på rejsemålet.

Der skelnes i overenskomsten mellem rejsetiden og den øvrige tid, der anvendes.

Rejsetiden kan højst medregnes med 13 timer pr. rejsedøgn.

Desuden medregnes tid til faglige aktiviteter samt anden tid, hvor en eller flere af lærerne skal være sammen med eleverne eller skal stå til rådighed for eleverne på rejsemålet (typisk aften/nat).

Det er ledelsen, der bestemmer i hvor høj grad lærerne står til rådighed udenfor det fastlagte program. GL anbefaler, at dette afklares inden studieturen påbegyndes samt at elever og forældre på forhånd orienteres om i hvilket omfang lærerne vil stå til rådighed. Hvis lærerne ikke står til rådighed er de på samme måde som i deres øvrige fritid frit stillet mht. hvor de opholder sig og hvad de foretager sig.

Moderniseringsstyrelsens vejledning om gym​nasielæreres arbejdstid rummer s. 10 et afsnit om studieture.

Der er på en række skoler indgået lokale aftaler om studieture (Kræver TR-login).

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog; Rejser
Interessent: Tillidsrepræsentant