Sammenhængende arbejdstid

 
 
Gymnasielærere har som andre offentligt ansatte akademikere krav på en sammenhængende arbejdsdag, og arbejdet skal derfor i videst muligt omfang tilrettelægges i sammenhæng. Det betyder også, at arbejdstiden skal registreres som den tid, man er til stede på arbejdspladsen. Hvis der er indgået aftale om hjemmearbejde eller udførelse af arbejdet andre steder uden for skolen, skal denne arbejdstid også registreres.

Gymnasielærere har som andre offentligt ansatte akademikere krav på en sammenhængende arbejdsdag, og arbejdet skal derfor i videst muligt omfang tilrettelægges i sammenhæng. Det betyder også, at arbejdstiden skal registreres som den tid, man er til stede på arbejdspladsen. Hvis der er indgået aftale om hjemmearbejde eller udførelse af arbejdet andre steder uden for skolen, skal denne arbejdstid også registreres.

Tiden registreres fra mødetidspunkt til arbejdets ophør. Ved arbejdet på skolen betyder det, at mellemtimer, elevernes pauser, spisepause og andre af ledelsen indlagte afbrydelser skal indgå i den arbejdstid, den enkelte lærer skal registrere.

Normalt skal arbejdet på skolen tilrettelægges i sammenhæng, men delt tjeneste kan forekomme på skoler, som har valgt fast arbejds- og mødetid for lærerne, dvs. hvor arbejdstiden er fastlagt med daglige møde- og gåtidspunkter.

Ved delt tjeneste forstås tjeneste, der er opdelt i flere dele, på grund af længerevarende tidsrum mellem planlagte aktiviteter. Delt tjeneste kan typisk opstå fx i forbindelse med aftenarrangementer, såsom kulturelle arrangementer, orienteringsmøder, forældremøder, gallafest mv.

Har skolen etableret en fleksibel (flekstid) arbejdstid, giver delt tjeneste ingen mening.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: