Særlige feriedage

 
 
Afviklingen af særlige feriedage sker efter reglerne i ferieaftalen.

Afviklingen af særlige feriedage sker efter reglerne i ferieaftalen, hvoraf bl.a. fremgår, at

1. En afholdt særlig feriedag skal indregnes og registreres som arbejdstid i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 time pr. dag. (for fuldtidsansatte).

Medarbejderen skal så tidligt som muligt meddele ledelsen, hvornår en særlig feriedag ønskes afholdt. Der er ikke fastsat en bestemt varslingsfrist, men jo tidligere varslet gives, des større er mulighederne for at ønsket kan forenes med arbejdet.

Afviklingen af særlige feriedage fastlægges ved individuel aftale mellem ledelse og den enkelte medarbejder.

2. Hvis lærerens arbejde er tilrettelagt med en fast daglig norm, registreres en afholdt særlig feriedag med samme antal timer som den planlagte dagsnorm.

3. Hvis den særlige feriedag afvikles i timer, indregnes således kun arbejdstid svarende hertil.

 

Se også

Ferieaftalen

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: