Pauser

 
 
Der er ikke i overenskomsten aftalt pauser. Der er kun aftalt arbejdstid; nemlig 37 timer pr. uge i gennemsnit og 1.924 bruttoarbejdstimer pr. år.

Mellemtimer, elevpauser, spisepause og andre af ledelsen indlagte afbrydelser er derfor ikke lærerens pauser, men lærerens arbejdstid. Læreren står her til rådighed for samtaler med elever, kursister, kolleger, ledelse og administration eller andre af ledelsen pålagte opgaver. Det er derfor også arbejdstid, der skal indgå i lærerens løbende tidsregistrering.

Ledelse og lærere skal drøfte, hvad der skal foregå i arbejdstiden, hvilke opgaver der skal løses osv. Gymnasielærere har som andre offentligt ansatte akademikere krav på mulighed for en kop kaffe, frokost og toiletbesøg i løbet af dagen.

Overenskomsten præciserer, at den ansatte ikke kan forlade arbejdsstedet og skal være til rådighed for arbejdsgiveren i pauser, der medregnes i arbejdstiden.

På skoler med faste mødetider (fikstid) bør den enkelte lærer dog have mulighed for at aftale med skolens ledelse, at arbejdsstedet kan forlades til private ærinder i løbet af dagen (en af læreren selvvalgt pause). I en sådan situation sættes tidsregistreringen i bero.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: