Pædagogikumkandidater

 
 
Planlægning af opgavefordelingen i pædagogikum, tidsregistrering og opgavefordeling og uddannelsesplanen.

Planlægning af opgavefordelingen i pædagogikum

Pædagogikumkandidaters opgavefordeling skal planlægges som hidtil. Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen), fastsætter den overordnede fordeling af timetallet i pædagogikum:

Teoretisk pædagogikum: 20 ECTS-point svarende til ca. 1/3 af et års arbejdstid, herunder prøven i teoretisk pædagogikum, som kandidaten har en uges arbejdstid til at besvare. 
Praktisk pædagogikum med vejledning: ca. 1/3 af et års arbejdstid.
Egenundervisning inkl. timer til evaluering og eksamen: ca. 1/3 af et års arbejdstid.

Tidsregistrering

Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid i et komme-gå system på samme måde som skolens andre lærere. Dvs. det er den samlede arbejdstid, der tidsregistreres. (GL's sekretariat har hørt om eksempler fra skoler, hvor man tror, at det forholder sig anderledes - men Moderniseringsstyrelsen og GL er helt enige om, at det er den samlede arbejdstid, der skal registreres.)

Det gælder for pædagogikumkandidater, som for andre lærere, at de som hovedregel ikke planlægges med arbejde ud over 1924 timer (inkl. ferie og fridage). Der vil givet være tilfælde, hvor der er behov for løbende at justere arbejdet og opgavemængden, så kandidaten ikke kommer over de 1924 timer. Justeringen i arbejde og opgavemængde vil primært ligge i egenundervisningen og evt. praktisk pædagogikum. Hvis kursusleder er i ledelsen, kan opgaven med at justere arbejdet og opgavemængden naturligt ligge hos kursusleder.

Opgavefordeling og uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen bruges til at skabe overblik over kandidatens opgaver. I henhold til pædagogikumbekendtgørelsens § 21 påbegyndes udarbejdelsen af uddannelsesplanen umiddelbart efter ansættelsen. Det er kursusleder, der udarbejder og løbende ajourfører uddannelsesplanen i samarbejde med kandidaten. Tilsynsførende godkender uddannelsesplanen ved første besøg.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: