Moderniseringsstyrelsens vejledninger

 
 

​Moderniseringsstyrelsen har udsendt vejledninger om OK13:


Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx), december 2014

 

Vejledning om merarbejde

 

"Vejledning om nye regler for gymnasielærere" er i december 2014 kommet i 3. udgave. Der indeholder en række redaktionelle ændringer, hvor man bl.a. har fjernet en række afsnit om merarbejde fordi der er udgivet en særlig vejledning om dette emne i juni 2014. Der er endvidere indsat henvisninger til de reviderede regler for 60-årsreglen, der blev udsendt i maj 2014 (at reglen gælder for lærere, der pr. d. 31. juli 2013 var fyldt 60 år).

Samtidig med den reviderede vejledning udsendte Moderniseringsstyrelsen en revideret 2. udgave af den særlige vejledning om merarbejde. I denne vejledning er det værd at bemærke, at Moderniseringsstyrelsen præciserer, at skønnet vedr. merarbejde også gælder lærere på deltid. Dette gør det ekstra vigtigt, at deltidsansatte har den rigtige ansættelsesgrad anført i deres ansættelsesbrev, således at man undgår diskussioner om honoreringen af deres arbejde.

Moderniseringsstyrelsen har præciseret, hvorledes afspadseringstimer skal håndteres. Først og fremmest skal afspadseringstimerne kunne identificeres, således at man undgår uklarhed mht. om der rent faktisk er afspadseret eller ej. Det synes GL også er en vigtig pointe.

 

Emner:  
Interessent: