Merarbejde - afvikling af merarbejdstimer

 
 
Optjente merarbejdstimer skal som udgangspunkt afvikles ved afspadsering, men kan honoreres med betaling

​​Optjente merarbejdstimer skal som udgangspunkt afvikles ved afspadsering, men kan honoreres med betaling, jf. overenskomsternes merarbejdsbestemmelser herom.

De optjente merarbejdstimer inklusiv 50 %-tillægget, der skal afvikles ved afspadsering, udgør en værdi for den enkelte gymnasielærer. Det er timer, der kan omsættes til betalt frihed (som fx en feriedag). Det er derfor meget vigtigt, at der bliver holdt regnskab med timerne. Det skal skolen gøre, men GL anbefaler, at den enkelte lærer også selv holder styr på timerne.

Optjente merarbejdstimer kan afvikles i løbet af skoleåret. Timerne skal afvikles i overensstemmelse med skolens tarv. Skolens ledelse kan bestemme, hvornår timerne skal afspadseres med et varsel på mindst 14 dage. I de fleste tilfælde vil merarbejdstimer kunne afvikles efter den ansattes ønske efter aftale med skolens ledelse.

Det vil således være muligt at afvikle optjente merarbejdstimer som afspadsering i form af hele uger (37 timer), enkelte dage (7,4 timer), halve dage, eller/og endog som enkeltstående timer. En afspadseringsdag vil normalt skulle regnes som 7,4 timer (den gennemsnitlige dagsnorm). Afvigelser herfra vil kunne forekomme på skoler, hvor der er indgået arbejdstidsaftaler, eller hvor al arbejdstid er tidsmæssigt fastlagt af skolen (og det forekommer næppe). 

Timer, der afspadseres, skal indgå i tidsregistreringen med det antal timer, der afspadseres. Dvs. med 7,4 timer pr. hele afspadseringsdag. Timer, der ikke er afviklet inden for et år efter optjening, skal udbetales eller veksles til omsorgsdage.

Overførte afspadseringstimer skal ikke, som overtimer "i gamle dage", lægges ind i "bunden". Der skal dog være plads i forhold til opgaveporteføljen, så det reelt er muligt at holde det antal fridage i årets løb, som det optjente merarbejde giver ret til. 

Det skal understreges, at afspadseringstimer ikke må forveksles med årets løbende arbejdstilrettelæggelse, hvor der "flexes", og hvor arbejdsfrie arbejdsdage skal indgå i tidsregistreringen med 0 timer – det er "flex"-timer.​

Emner: merarbejde; Overenskomst
Interessent: Tillidsrepræsentant