Løntillæg

 
 
De lønmæssige konsekvenser af OK13

OK13-Forliget indebærer at, de hidtidige centralt aftalte undervisningstillæg, 17-årstillæg, VUC-tillæg og tillæg til kost- og økonomiinspektorer samt IB-koordinatorer pr. 1. august 2013 bortfalder og i stedet erstattes af nye tillæg, der er ens på de forskellige skoleområder.

De lønmæssige konsekvenser kan ses nedenfor (dog undtaget for ansatte som pt. oppebærer tillæg for kostinspektion, økonomiinspektion eller som IB-koordinator).

Når der er forskelle på konsekvenserne på de forskellige områder, skyldes det, at der hidtil har været forskelle skoleområderne imellem.

Beløbene er angivet i aktuelt niveau. Se også Hvad tjener en gymnasielærer

Almene gymnasier, centralt aftalt løn

(lokalt aftalte tillæg kommer oveni)

 

Anciennitet

Årlig løn hidtil

Årlig løn fra 1. Aug. 2013

Årlig stigning

Månedlig stigning

Forøget pension

Stigning i alt pr. måned

Under 2 år

308.916

327.455

18.539

1.545

260

1.804

2 år

336.471

339.612

3.140

262

430

691

3 – 4 år

379.427

382.567

3.140

262

430

691

5 år

399.615

402.755

3.140

262

430

691

6 år eller mere

399.615

425.549

25.934

2.161

749

2.910

Såfremt man har 17-årstillæg som personlig ordning

414.912

425.549

10.637

886

749

1.635

 

VUC, centralt aftalt løn

(lokalt aftalte tillæg kommer oveni)

 

Anciennitet

Årlig løn hidtil

Årlig løn fra 1. Aug. 2013

Årlig stigning

Månedlig stigning

Forøget pension

Stigning i alt pr. måned

Under 2 år

318.844

327.455

8.611

718

260

977

2 år )*

346.399

346.399

0

0

430

430

3 – 4 år )*

389.355

389.355

0

0

430

430

5 år )*

409.543

409.543

0

0

430

430

6 år eller mere

409.543

425.549

16.006

1.334

749

2.083

Såfremt man har 17 årstillæg som personlig ordning

424.840

425.549

709

59

749

808


)*Særlig overgangsordning

 

Erhvervsgymnasier, centralt aftalt løn

(lokalt aftalte tillæg kommer oveni) 

 

Anciennitet

Årlig løn hidtil

Årlig løn fra 1. Aug. 2013

Årlig stigning

Månedlig stigning

Forøget pension

Stigning i alt pr. måned

Under 2 år

325.328

327.455

2.127

177

30

208

2 år

347.794

362.078

14.284

1.190

204

1.394

3 år

378.515

382.567

4.052

338

58

395

4 – 5 år

398.703

402.755

4.052

338

58

395

6 – 16 år

398.703

425.549

26.846

2.237

383

2.620

17 år eller mere

414.000

425.549

11.549

962

165

1.127

 

 

Se også

Skoleøkonomi

hvoraf det fremgår, at hvis man kombinerer lønudviklingen på de almene gymnasier og hf-kurser pr. elev/kursist med udviklingen af taxameteret, kan det konkluderes, at mens lønudgifterne pr. elev er mindre i 2013 end 2009, er indtægterne pr. elev i samme periode steget. Det samme vurderes at være tilfældet for de øvrige gymnasiale lærere. Alligevel kan der være skoler der har behov for fremadrettet at prioritere økonomien og finde besparelser, men gennemsnitligt er der ressourcer i sektoren.

 

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: