Fravær - lovligt

TR-nyt
 
Ferie, sygdom, lægebesøg, hospitalsbesøg, tandlæge mv.

​Feriedage og særlige feriedage skal tidsregistreres med 7,4 time pr. dag.

Sygedage, omsorgsdage samt barns første og anden sygedag giver ret til fravær og skal i et flekstidssystem registreres med 7,4 timer pr. dag.

Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger hos fx praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led i et længerevarende og tidkrævende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvis inden for arbejdstiden, betragtes som sygefravær, der skal registreres og kan kræves dokumenteret.

Der er ikke herudover aftalt eller fastsat specifikke regler om ansattes adgang til fravær i forbindelse med lægebesøg mv.

Hvordan tidsregistrering i forbindelse med andre lægebesøg mv., fx rutinemæssig kontrol hos tandlægen eller andre konsultationer, der ikke kan placeres uden for den planlagte arbejdstid, må afklares på skolen.

Der er således i forbindelse med lovligt fravær til lægebesøg mv. brug for en væsentlig lokal udfyldning, hvilket bør tages op i SU. I SU kan der med fordel aftales retningslinjer.

Tillidsrepræsentanten opfordres til at få udarbejdet disse lokale regler.

Emner: OK13-håndbog; OK13; Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant