Afspadsering og 'flex'

 
 
Om afspadsering, 'flex', tidsregistrering og merarbejde.

Afspadsering: Betalt frihed som følge af et konstateret merarbejde i foregående normperiode.
Ordet 'afspadsering' er et begreb der optræder i overenskomsten med præcis ovenstående betydning. Formelt er det arbejdsgiveren, som med et passende varsel (normalt ikke mindre end 14 dage) fastlægger tidspunktet for afspadseringen. Men i de fleste tilfælde vil det da være hensigtsmæssigt, hvis læreren gør sig overvejelser om hvornår vedkommende ønsker afspadseringen og drøfter muligheden herfor med ledelsen.

'Flex': Den arbejdstidsudjævning der sker inden for en normperiode ved at man nogle uger arbejder mindre end 37 timer som følge af at man i andre uger arbejder mere end 37 timer.
Begrebet findes implicit i overenskomsten, ved at der tales om gennemsnitlig 37 t/uge, men der bruges ikke et særligt ord, derfor anførselstegnene. Sædvanligvis vil det være læreren selv, som ud fra en selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne og under respekt for lokalt fastsatte regler, bestemmer hvilke dage/uger man arbejder mere eller mindre end 37 timer. Men formelt kan arbejdsgiveren godt (i en periode) fastlægge en daglig eller ugentlig arbejdstid som afviger fra gennemsnittet, evt. bestemme at der f.eks. i en uge slet ikke skal arbejdes.

Tidsregistrering af afspadsering og 'flex'

Afspadsering er betalt frihed og skal registreres som sådan: Holder en lærer fri en dag pga. afspadsering, registreres der den pågældende dag 7,4 timers afspadsering, som så medgår i optællingen til 1924 timer. Der skal således være en afspadseringssaldo, som nedskrives hver gang, der sker en faktisk afspadsering, ligesom der er en 'konto', hvor man holder styr på, hvor mange feriedage, der er afholdt, og hvor mange der resterer.

Holder læreren fri ved at 'flexe', skal der den pågældende dag registreres 0 timers arbejde.

Det kan måske synes underligt, at den samme fridag kan registreres på to forskellige måder – læreren har jo haft fri. Men det er fordi, der er særlige regler for, hvordan en situation med et antal afspadseringstimer, som ikke er blevet afspadseret, skal håndteres.

afspadsering-og-flex.png

Problemstillingen er illustreret i figuren ovenfor ved en lærer som i en normperiode har 225 timer til afspadsering.

I det første eksempel når læreren at afspadsere 75 timer (svarende til de tre røde streger) og registrerer desuden i normperioden 1849 timers arbejde, i alt 1924 timer. Der resterer således 150 timer på afspadseringskontoen, som det ikke har været muligt at afspadsere i perioden. Disse 150 timer kan den ansatte så vælge, om hun vil konvertere til 20,27 omsorgsdage á 7,4 timer (skolen kan dog fastsætte et maksimum på 10 omsorgsdage), eller om hun vil have det oprindelige antal merarbejdstimer (i dette eksempel 100 (=150/1,5)) udbetalt som merarbejde. Vælger hun omsorgsdagene, betyder det, at hun selv kan fastlægge, hvornår de skal afholdes (ligesom særlige feriedage).

I det andet eksempel i figuren ovenfor er det lykkedes at afspadsere alle 225 timer, og der er registreret de samme 1849 timers arbejde. Tidsregistreringen udviser i dette tilfælde 150 timer udover normen på 1924, og de 150 timer skal håndteres i henhold til merarbejdsbestemmelserne.

 

Et eksempel på aftale om afspadsering

1. Overtid og merarbejde afspadseres som udgangspunkt i følgende skoleår efter aftale med medarbejderen.

2. Den planlagte afspadsering indgår i planlægningsgrundlaget for den enkelte lærer i det kommende skoleår.

3. Afspadseringen placeres konkret i det kommende skoleår inden 1. juli, men kan justeres ved enighed mellem lærer og ledelse. Placeringen kan være i en sammenhængende periode (fx 8/1 til 4/2), som enkeltdage (fx 2/10, 4/11, 7/12 eller fx onsdage i lige uger), på undervisningsfrie dage (uge 42, uge 7, uge 52) - eller en kombination af nævnte.

4. Hvis afspadseringen placeres i en længere sammenhængende periode, drøftes, hvordan lærerens arbejdsopgaver varetages i perioden.

5. Afspadsering i indeværende normperiode - hvis der i løbet af normperioden konstateres/forventes merarbejde, drøftes, hvornår og hvordan afspadseringen afvikles.

Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog; merarbejde
Interessent: