60-årsreglen - Ny aftale om ændring af 60-årsreglen

 
 
Gymnasielærere, der er fyldt 58 år pr. 31. juli 2013 omfattes af 60-årsreglen, og lærere, der er 50-57 år får ret til nedsat tid med lønnedgang, når de fylder 60 år, men med fuld pensionsindbetaling.

Udfasningen af 60-årsreglen for gymnasie- og HF-lærere er aftalt ændret, så lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 58 år, er omfattet af 60-årsreglen. Samtidig får gymnasie- og HF-lærere i alderen 50 til 57 år ret til nedsat tid mod tilsvarende lønnedgang, når de er fyldt 60 år, men med fuld pensionsindbetaling.  

Da regeringen i foråret 2013 fremsatte sit lovforslag til indgreb i lærerkonflikten, besluttede regeringen samtidig at tilbyde gymnasielærerne en udfasningsordning af 60-årsreglen, hvor gymnasielærere i alderen 50 til 57 år får ret til nedsat tid på linje med lærere i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. Der er således tale om en bedre udfasningsordning end den, der blev aftalt i foråret 2013.

Der er nu indgået en aftale herom mellem Finansministeriet og Akademikerne/Gymnasieskolernes Lærerforening. Aftalen erstatter den tidligere aftalte udfasningsordning i AC-fællesoverenskomsten, som gælder for gymnasielærere ved erhvervsgymnasierne, og i GL-overenskomsten, som gælder for gymnasielærere ved stx og hf.

Gymnasielærere, der fyldte 58 år mellem 1. april 2013 og 31. juli 2013 omfattes også af 60-årsreglen

Den nye aftale indebærer, at gymnasielærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 58 år, er omfattet af 60-årsreglen. Det betyder, at lærere, der fyldte 58 år mellem 1. april 2013 og 31. juli 2013 således også omfattes af 60-årsreglen.

Lærere, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 50 år, men ikke 58 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, når de fylder 60 år. Lærere omfattet af denne ordning vil fortsat optjene fuld pensionsret.

Aftalen træder i kraft 1. august 2014. Se aftalen: Aftale om 60-årsregel.pdf

Moderniseringsstyrelsen vil snarest muligt udsende cirkulærer om den nye aftale. 

Emner: Overenskomst; OK13
Interessent: Senior; Tillidsrepræsentant