Undervisningsanciennitet og undervisningserfaring

 
 
Hvis den enkelte lærer har undervisningserfaring fra eksempelvis universitetet og professionshøjskoler regnes det med i undervisningsancienniteten, hvis læreren selvstændigt har haft ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningen.

​Af overenskomstens § 9 fremgår:

Ved ansættelsen indplaceres den ansatte i ovenstående forløb (adjunkt/lektor tillægget) med det antal år, vedkommende har været beskæftiget med undervisning på gymnasialt eller højere niveau.

Med dette menes, at hvis den enkelte lærer har undervisningserfaring fra eksempelvis universitetet og professionshøjskoler regnes det med i undervisningsancienniteten, hvis læreren selvstændigt har haft ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningen – dvs. planlægger undervisningsforløbet samt står for en evt. eksamen ved afslutningen af forløbet. Det vil sige ansættelse som

  • Undervisningsassistent
  • Phd. studerende
  • Adjunkt/lektor

Hvis man har været ansat som instruktor, øvelsesvejleder mv. under sit studie er der ikke tale om et selvstændigt ansvar – og det vil derfor ikke tælle med som undervisn​​​​​​​​ingsanciennitet.​

Emner: Anciennitet; Undervisningsanciennitet; Løn; Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: