Styr på lønnen

 
 
Gymnasielærere – på hf, hhx, htx og stx – skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste kandidater.

​​For GL er det afgørende, at gymnasielærere har en ordentlig lønudvikling på akademisk niveau. Da en væsentlig del af lønudviklingen forhandles lokalt, er det afgørende, at der i samarbejdsudvalget på hver eneste skole er aftalt en klar lønpolitik, at der er årlige lønforhandlinger, og at der er en god sammenhæng mellem personalepolitik/kompetenceudvikling og lokal lønpolitik.

Lige nu, hvor der skæres i skolens budgetter, og der måske er lærere, der bliver afskediget, kan det virke upassende at tale om lokal løn. Men hvis lønnen 'glemmes' i svære tider, vil gymnasieområdet på sigt udvikle sig til et lavtlønsområde, og især de yngre lærere vil få en væsentligt lavere livsløn end sektorens erfarne lærere,

siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen. Derfor opfordrer hun til, at man på alle skoler drøfter, hvordan den lokale lønpolitik skal se ud.

Hovedbestyrelsen udsender pjecen "Styr på lønnen" for at sætte fokus på gymnasielæreres løn, og hvad lønpolitikken på den enkelte skole betyder for den enkelte lærers livsløn. 

Lokale tillæg har stor betydning for din livsløn

To gymnasielærere med samme uddannelse og 25 års anciennitet ansat på skoler henholdsvis med og uden god lokal lønudvikling kan have en lønforskel på 3.000-4.000 kr. om måneden. Hvis lærere uden høj anciennitet ikke får lokale løntillæg, vil gymnasiesektoren på sigt udvikle sig til et akademisk lavtlønsområde, hvor det vil være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste kandidater til skade for kvaliteten i uddannelserne.

 

I figuren har Anne 3 års anciennitet. Hvis hun aldrig får lokale løntillæg, vil hendes slutløn være knap 37.000 kr. Bente har 8 års anciennitet, og får hun ikke lokale tillæg, vil hendes slutløn være 39.500, mens Carl med 13 års anciennitet vil få en slutløn på ca. 41.000 kr. Det er langt mindre end den erfarne lærer med 25 års anciennitet, der i gennemsnit har knap 44.000 kr. (Tallene er i faste 2015-tal, hvorfor der ikke er indregnet de ved OK15 aftalte lønstigninger.)

Tjek din løn!

Se, om din løn er på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og anciennitet. Det gør du på www.gl.org/loentjek

Tal med dine kolleger

Spørg dine kolleger, hvad de tjener. Få TR til at give et billede af, hvordan lønprofilen for lærere og ledere generelt ser ud på jeres skole. Diskutér skolens lønpolitik på et møde i faggruppen, i teamet og på et GL-møde. Drøft, hvordan I synes, at lønpolitikken skal se ud på jeres skole.

Gå til din TR – Det er TR, der forhandler

Løn skal – udover at understøtte kerneydelsen og det kollektive og individuelle lønudviklingsperspektiv – også understøtte samarbejdet og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er TR, som forhandler lokale tillæg med ledelsen. Lærerkollegiets opbakning til TR er afgørende for TR's forhandlingsresultat.

Tjek lønpolitikken

Lønpolitikken skal

  • understøtte uddannelsespolitiske mål og indsatsområder, et godt arbejdsmiljø og kunne fastholde akademisk arbejdskraft
  • sikre, at der både er et kollektivt og et individuelt lønudviklingsperspektiv
  • give klare kriterier for tildeling af tillæg
  • være kendt og transparent
  • sætte fokus på kvalifikationstillæg
  • sikre, at der er et ligelønsperspektiv

Gå til din TR – Det er TR, der forhandler

Løn skal – udover at understøtte kerneydelsen og det kollektive og individuelle lønudviklingsperspektiv – også understøtte samarbejdet og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er TR, som forhandler lokale tillæg med ledelsen. Lærerkollegiets opbakning til TR er afgørende for TR's forhandlingsresultat.

Hvordan ser det ud på jeres skole – og hvilken lønpolitik ønsker I jer?
 Tag debatten på et GL-møde!

Emner: Løn
Interessent:  

​Download pjecen
Styr på lønnen.pdf
​(Pjecen er i marts 2016 sendt til tillidsrepræsentanterne til uddeling til medlemmerne)