Styr på på lønnen på erhvervsgymnasier

 
 
Gymnasielærere skal – uanset om de arbejder på eux, hf, hhx, htx eller stx – have lokalt aftalte tillæg som et supplement til den centralt aftalte løn.

​For GL er det afgørende, at gymnasielærere har en ordentlig lønudvikling på akademisk niveau. Det vil vi fortsat arbejde for både ved de centrale forhandlinger og ved at få den lokale løn til at fungere på skolerne. Det er nødvendigt, at der på hver eneste skole er aftalt en klar lønpolitik i samarbejdsudvalget, at der er årlige lønforhandlinger, og at der er en god sammenhæng mellem personalepolitik/ kompetenceudvikling og lokal lønpolitik.

Generelt er der ikke på erhvervsgymnasierne forhandlet så mange lokale tillæg. Nogle ledelser har været meget tilbageholdende med at udmønte tillæg. Lærerne burde i gennemsnit have det dobbelte i lokale løntillæg, hvis man sammenligner med, hvad andre statsligt ansatte får.

Det er naturligt at tale om løn på en arbejdsplads. En god dialog om løn er en forudsætning for, at lønnen opfattes retfærdig. Tag derfor en snak på skolen: Hvordan ser lønpolitikken ud på din skole – eller hvordan kunne du og dine kolleger tænke jer, den så ud?

GL opfordrer til, at der er fuld åbenhed om løn. Det er kun arbejdsgiveren, som kan have en interesse i, at man ikke taler om løn.

Med pjecen "Styr på lønnen på erhvervsgymnasier" vil hovedbestyrelsen sætte fokus på erhvervsgymnasielæreres løn, og hvad lønpolitikken på den enkelte skole betyder for din livsløn. Vi håber, at I på skolen får en god debat om løn!


Emner:  
Interessent: