Nyansatte - lønforhandling

 
 
Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse.

​​​​​​​​​​​​Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens ledelse og GL's tillidsrepræsentant. Medlemmerne kan ikke selv indgå lønaftaler - det er tillidsrepræsentanten, der har denne kompetence.

Derfor er det vigtigt at kontakte tillidsrepræsentanten​, før du siger ja til en ansættelse.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifikations- og funktionstillæg den nyansatte skal have, hvilke forhåndsaftaler den nyansatte er omfattet af mv. Endvidere sikrer tillidsrepræsentanten, at alle lærere indplaceres rigtigt i forhold til lønanciennitet på basislønskalaen og får de centralt aftalte tillæg, som den enkelte er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Emner:  
Interessent: