Lokalløn skal fungere på alle skoler

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, september 2021

​​​På statslige arbejdspladser udmøntes i snit ca. 10% i lokalløn. Det var også den politiske intention, da man indførte lokalløn i 1997. Men sådan er det ikke på alle gymnasier. De fleste almene gymnasier har styr på det, og det har man også på en række erhvervsgymnasier. Men desværre langt fra på alle. Det er så populært at sige, at de dårligste skoler bare skal gøre som de bedste – og ja, alle skoler skal afsætte midler til lokal løn – præcis som de bedste skoler gør det. Og der er penge til lokalløn. Men det handler om prioritering: At sætte pengene af og ikke bruge dem på andet.

To gymnasielærere med samme uddannelse og 25 års anciennitet ansat på skoler henholdsvis med og uden god lokal lønudvikling kan have en lønforskel på 3.000-4.000 kr. om måneden. Det er først og fremmest de lokale lønforhandlinger, der udgør forskellen. 

Indhegn pengene

Politisk har man besluttet, hvor mange taxameterkroner der er til de enkelte uddannelser. Desværre ser vi på en række erhvervsgymnasier, at de penge, der er givet til hhx og htx, ikke alle bruges på de uddannelser, de er givet til, men kanaliseres over til andre uddannelser. Og efterfølgende mener ledelsen, at der de facto ikke er de nødvendige lønmidler. Men den går ikke. Penge givet til gymnasial uddannelse skal bruges på gymnasial uddannelse, bl.a. for at sikre at de dygtigste lærere kan rekrutteres og fastholdes. Hvis den enkelte skole ikke selv kan finde ud af at indhegne pengene, må der et politisk indgreb til – og det vil GL prioritere at få med i de varslede forhandlinger til efteråret om en taxameterreform.

Tjek loen.png

​Indsats for ordentligt lokalt lønniveau

I hovedbestyrelsen har vi besluttet, at der (igen, fristes jeg til at sige) skal fokus på lokalløn i den kommende tid. Fra centralt hold gennemføres bl.a. en kvantitativ undersøgelse, og der vil ske en opfølgning i TR-netværkene mv. På hver enkelt skole er det nødvendigt, at der er aftalt en klar lønpolitik i samarbejdsudvalget, at der er årlige lønforhandlinger, og at der er en god sammenhæng mellem personalepolitik/ kompetenceudvikling og lokal lønpolitik.

Men lige så vigtigt er det, at alle lærere står sammen om at få løn på dagsordenen. Skab åbenhed i lærerkollegiet – hvad tjener du og hvad tjener dine kolleger? Lav et løntjek på www.gl.org/loentjek. Mød op til det møde, som TR indkalder til om mandatgivning til de lokale lønforhandlinger. På mødet kan I fx blive enige om, at I alle beder om en lønsamtale med jeres leder. Formålet med lønsamtalen er at afdække, om der er grundlag for et løntillæg. Hvad mener ledelsen, og hvad mener du? Hvad skal der til for, at du kan komme i spil til et løntillæg? Det fælles pres fra lærerne er i den grad en styrke for TR, når han/hun skal forhandle lokallønnen. Og den fælles styrke kan være nødvendig på mange skoler.

Emner: Løn
Interessent: