Lønstatistik

 
 
GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.

​​Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler udarbejdet af tillidsrepræsentanterne på basis af oplysninger fra lønsedler. Statistikken omfatter således på nuværende tidspunkt alle lærerne på ca. 50% af skolerne. Statistikken bliver opdateret efterhånden som GL modtager oplysninger fra flere TR'ere.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NB: For at åbne filerne, skal du højreklikke på det og vælge 'Gem link som':


Om brug af løn​statistikken

Lønststistikken findes i to varianter, en som den årlige løn inkl. pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse (årsbrutto) og en som angiver den faste månedlige løn før skat (netto), begge for ansættelse på fuld tid. Uregelmæssige ydelser som forskudttidstillæg, overtidsbetaling mv. indgår ikke i lønstatistikkerne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, når lønoplysningerne skal bruges til sammenligning med andre personalegrupper eller med den generelle lønudvikling, at statistikken kun er et øjebliksbillede.

Hvis det er oplysninger, der skal anvendes i en konkret lønforhandling, skal man derfor huske, at lønniveauer, løngennemsnit mv. yderligere skal reguleres i forhold til det tidspunkt, hvor de lønstatistiske oplysninger skal anvendes, fx i den konkrete årlige lønforhandling eller i forbindelse med en ny ansættelse. Der skal ske en procentuel fremskrivning af lønoplysningerne til det tidspunkt, hvor man konkret har behov for et sammenligningsgr​undlag.

Lønstatistikken og lønforhandling​​​​​

Lønstatistikken er det helt nødvendige redskab, når der skal forhandles lokale tillæg til medlemmerne.

Med lønstatistikken kan man sammenligne ens egen løn med lønnen på andre skoleformer eller den anciennitetsmæssige lønudvikling på ens egen skole med den generelle anciennitetsmæssige lønudvikling.

Med lønstatistikken kan man sammenligne lønniveauet på ens egen skole eller ens egen løn med lønniveauet på andre skoleformer eller med det generelle lønniveau for gymnasielærere.

På skolen kan medlemmerne få oplysninger fra tillidsrepræsentanten om de konkrete lønforhold på skolen.

Med lønstatistikken for den enkelte skole kan man se den enkelte lærers indplacering i forhold til andre, eller forskellige grupper i forhold til hinanden.​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant