Hvad tjener en gymnasielærer?

Nyhed
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvad er startlønnen for en gymnasielærer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Startlønnen for en gymnasielærer er minimum kr. 35.681 kroner inkl. pension på stx og hf og minimum kr. 35.773​ ​inkl. pension på hhx/htx  pr. 1. april 2022​.

Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg.

​Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat.

​Du kan beregne, om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres løn generelt og i forhold til din specifikke anciennitet og alder med GL's lønberegner.​


Stx, hf-kurser og VUC

Lærere, der er ansat på almene gymnasier (stx), hf-kurser og VUC (gymnasial undervisning), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

​Stx og hf - centralt aftalt minimumsløn

​​
Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 16,8% I alt
1. år26.958
3.591
30.549
5.132
35.681
2. år26.958
3.591
30.549
5.132
35.681
3. år26.958
4.725
31.683
5.323
37.006
4. år30.965
4.725
35.690
5.996
41.686
5. år30.965
4.725
35.690
5.996
41.686
6. år32.848
4.725
37.573
6.312
43.885
7.+ år32.848
6.852
39.700
6.670
46.370
​​​​​Hent tabellen her: ​Trin​løn.​pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. april 2022 og afrundede.


​Den angivne løn er den centralt aftalte (minimums)løn for en nyuddannet kandidat, som begynder med at undervise. Har man akademisk anciennitet, inden man begynder at undervise, medregnes denne i trinlønnen, men ikke i adjunkt-/lektortillægget.
Eksempel: En kandidat, som har arbejdet som AC'er andetsteds i 3 1/2 år, vil begynde på løntrinnet for 4. år og tillægget for 1. år.


Erhvervsgymnasier

Lærere, der er ansat på et erhvervsgymnasium (hhx/htx), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:​

Hhx/htx - centralt aftalt minimumsløn

Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 17,1% I alt
1. år26.958
3.591
30.549
5.224
35.773
2. år26.958
3.591
30.549
5.224
35.773
3. år29.054
4.725
33.779
5.776
39.555
4. år30.965
4.725
35.690
6.103
41.793
5. år32.849
4.725
37.574
6.425
43.999
6. år32.849
4.725
37.574
6.425
43.999
7.+ år32.849
6.852
39.701
6.789
46.490
​​Hent tabellen her: ​Trinlø​n.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
Alle beløb er pr. 1. april ​2022 og afrundede.​​​​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Leder; Tillidsrepræsentant; Ny gymnasielærer; Studerende

​​