Hvad tjener en gymnasielærer?

Nyhed
 

​​Hvad er startlønnen for en gymnasielærer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Startlønnen for en gymnasielærer  er minimum kr. 34.420 kroner inkl. pension på stx og hf og minimum kr. 34.507 inkl. pension på hhx/htx  pr. 1. aktober 2019.
Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg.
Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat.

​ 

Stx, hf-kurser og VUC

Lærere, der er ansat på almene gymnasier (stx), hf-kurser og VUC (gymnasial undervisning), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

​Stx og hf - centralt aftalt minimumsløn


Trinløn
Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension
16,8%
I alt
1. år26.0053.46429.4694.951 34.420
2. år26.0053.46429.4694.951 34.420
3. år26.0054.55830.5635.135 35.698
4. år29.8704.55834.4285.784 40.212
5. år29.8704.55834.4285.784 40.212
6. år31.687
4.55836.2456.089 42.334
7.+ år31.6876.61038.297
6.433
44.73​0​

​​​Hent tabellen her: ​Trin​løn.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. oktober 2019 og afrundede.


​Den angivne løn er den centralt aftalte (minimums)løn for en nyuddannet kandidat, som begynder med at undervise. Har man akademisk anciennitet, inden man begynder at undervise, medregnes denne i trinlønnen, men ikke i adjunkt-/lektortillægget.
Eksempel: En kandidat, som har arbejdet som AC'er andetsteds i 3 1/2 år, vil begynde på løntrinnet for 4. år og tillægget for 1. år.


Erhvervsgymnasier

Lærere, der er ansat på et erhvervsgymnasium (hhx/htx), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

Hhx/htx - centralt aftalt minimumsløn

Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension
17,1%
I alt
1. år26.0043.46429.4685.039 34.507
2. år26.0043.46429.4685.039 34.507
3. år28.0264.55832.5845.572 38.156
4. år29.8704.55834.4585.892 40.350
5. år31.6874.55836.2456.198 42.443
6. år31.6874.55836.2456.198 42.443
7.+ år31.6876.61038.2976.549 44.846  ​

​​​Hent tabellen her: ​Trinlø​n.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. oktober 2019 og afrundede.​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Leder; Tillidsrepræsentant; Ny gymnasielærer; Studerende

​​