Hvad tjener en gymnasielærer?

Nyhed
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​pengebillede-ny.jpg

Hvad er startlønnen for en gymnasielærer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Startlønnen for en gymnasielærer er minimum kr. 36.471 kroner inkl. pension på stx og hf og minimum kr. 36.564​ ​inkl. pension på hhx/htx/eux  pr. 1. oktober 2023​.

Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg.

​Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat.

​Du kan beregne, om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres løn generelt og i forhold til din specifikke anciennitet og alder med GL's lønberegner. på siden Tjek din løn​.​

Hvor meget tjener en gymnasielærer?

Stx, hf-kurser og VUC

Lærere, der er ansat på almene gymnasier (stx), hf-kurser og VUC (gymnasial undervisning), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

​Stx og hf - centralt aftalt minimumsløn​​​​

Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 16,8% I alt
1. år27.554
3.671
31.225
5.246
36.471
2. år27.554
3.671
31.225
5.246
36.471
3. år 27.554
4.830
32.384
5.441
37.825
4. år31.650
4.830
36.480
6.129
42.609
5. år31.650
4.830
36.480
6.129
42.609
6. år33.575
4.830
38.405
6.452
44.857
7.+ år33.575
7.003
40.579
6.817
47.396
​​​​​Hent tabellen her: ​Trin​løn.​pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. oktober 2023 og afrundede.

​Erhvervsgymnasier

Lærere, der er ansat på et erhvervsgymnasium (hhx/htx/eux), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:​

Hhx/htx/eux - centralt aftalt minimumsløn​


Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 17,1% I alt
1. år 27.554
3.671
31.225
5.339
36.564
2. år27.554
3.671
31.225
5.339
36.564
3. år29.696
4.830
34.526
5.904
40.430
4. år31.650
4.830
36.480
6.238
42.718
5. år33.575
4.830
38.405
6.567
44.973
6. år33.575
4.830
38.405
6.567
44.973
7.+ år33.575
7.003
40.579
6.939
47.518
​​Hent tabellen her: ​Trinlø​n.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
Alle beløb er pr. 1. oktober ​2023​ og afrundede.​​​​​

​​​Hvordan læses de ​to løntabeller​​

Den angivne løn i de to tabeller er den centralt aftalte (minimums)løn for en nyuddannet kandidat, som begynder med at undervise.

  • Har man akademisk anciennitet, inden man begynder at undervise, medregnes denne i trinlønnen, men ikke i adjunkt-/lektortillægget. Eksempel: En kandidat, som har arbejdet som AC'er andetsteds i 3 1/2 år, vil begynde på løntrinnet for 4. år og adjunkt/lektor-tillægget for 1. år.

  • Tilsvarende kan man have undervist på gymnasiel eller højere niveau inden kandidatgraden er færdiggjort. Eksempel: En nyuddannet kandidat har undervist i 2½ år, mens vedkommende studerede. Ved ansættelsen skal vedkommende derfor indplaceres på løntrinnet for 1. år og adjunkt/lektor-tillægget for 3​ år.​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Leder; Tillidsrepræsentant; Ny gymnasielærer; Studerende

​​