Hvad tjener en gymnasielærer?

Nyhed
 

​​​​​​​​​​​​​Hvad er startlønnen for en gymnasielærer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Startlønnen for en gymnasielærer  er minimum kr. 34.933 kroner inkl. pension på stx og hf og minimum kr. 35.022 ​inkl. pension på hhx/htx  pr. 1. april 2021​.

Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg.

​Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat.

​Du kan beregne, om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres løn generelt og i forhold til din specifikke anciennitet og alder med GL's lønberegner.​


Stx, hf-kurser og VUC

Lærere, der er ansat på almene gymnasier (stx), hf-kurser og VUC (gymnasial undervisning), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

​Stx og hf - centralt aftalt minimumsløn

​​
Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 16,8% I alt
1. år26.4093.51829.9275.028 34.955
2. år26.4093.51829.9275.028 34.955
3. år26.4094.62931.0385.214 36.253
4. år30.3354.62934.9645.874 40.838
5. år30.3354.62934.9645.874 40.838
6. år32.1804.62936.8096.184 42.993
7.+ år32.1806.71238.8936.534 45.426
​​​​​Hent tabellen her: ​Trin​løn.​pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. april 2021 og afrundede.


​Den angivne løn er den centralt aftalte (minimums)løn for en nyuddannet kandidat, som begynder med at undervise. Har man akademisk anciennitet, inden man begynder at undervise, medregnes denne i trinlønnen, men ikke i adjunkt-/lektortillægget.
Eksempel: En kandidat, som har arbejdet som AC'er andetsteds i 3 1/2 år, vil begynde på løntrinnet for 4. år og tillægget for 1. år.


Erhvervsgymnasier

Lærere, der er ansat på et erhvervsgymnasium (hhx/htx), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:​

Hhx/htx - centralt aftalt minimumsløn

Trinløn Adjunkt/lektor-tillæg Samlet Pension 17,1% I alt
1. år26.4093.518
29.9275.118
35.045
2. år26.4093.51829.9275.118
35.045
3. år28.462
4.62933.092
5.659
38.750
4. år30.335
4.62934.964
5.979 40.943
5. år32.180
4.62936.8096.294
43.104
6. år32.1804.62936.809
6.294 43.104
7.+ år32.1806.71238.8936.651 45.543​
Hent tabellen her: ​Trinlø​n.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
Alle beløb er pr. 1. april 2021 og afrundede.​​​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Leder; Tillidsrepræsentant; Ny gymnasielærer; Studerende

​​