Hvad tjener en gymnasielærer?

Nyhed
 

​​​​​​​​​​​Hvad er startlønnen for en gymnasielærer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Startlønnen for en gymnasielærer  er minimum kr. 34.711 kroner inkl. pension på stx og hf og minimum kr. 34.800 inkl. pension på hhx/htx  pr. 1. april 2020​.

Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg.

​Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat.


Lønnen pr. 1. februar 2021

Lønnen for gymnasielærere vil – ligesom for alle andre statsansattes – pr. 1. februar 2021 blive 0,09% lavere, end den plejer at være. I gennemsnit svarer det til under 50 kr. mindre om måneden for GL's medlemmer. (Vi har tidligere meldt ud, at det drejede sig om lidt mere, men grundet en regnefejl i Danmarks Statistik var det førstudmeldte ikke korrekt).

I overenskomsterne på statens område er der aftalt en reguleringsordning, som betyder, at der er en parallelitet mellem de statsansattes lønudvikling og lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Formålet med reguleringsordningen er at sikre, at det statslige arbejdsmarked ikke sakker agterud. Det er coronasituationen, der har givet en brat opbremsning på det private arbejdsmarked i 2020, hvilket har betydet, at lønudviklingen er gået i stå og er mindre end forventet ved indgåelsen af OK18.​​

Bemærk: Beløbene på denne side er pr. 1. april 2020, og der er ikke indregnet lønnedgangen pr. 1. februar 2021.​

​ 

Stx, hf-kurser og VUC

Lærere, der er ansat på almene gymnasier (stx), hf-kurser og VUC (gymnasial undervisning), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

​Stx og hf - centralt aftalt minimumsløn

Trinløn

Adjunkt/lektor-tillæg

Samlet

Pension 16,8%

I alt

1. år

26.224

3.494

29.718

4.993

34.711

2. år

26.224

3.494

29.718

4.993

34.711

3. år

26.224

4.597

30.821

5.178

35.999

4. år

30.122

4.597

34.719

5.833

40.552

5. år

30.122

4.597

34.719

5.833

40.552

6. år

31.954

4.597

36.551

6.141

42.692

7.+ år

31.954

6.665

38.619

6.488

45.107​​

​​​​Hent tabellen her: ​Trin​løn.​pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
​Alle beløb er pr. 1. april 2020 og afrundede.


​Den angivne løn er den centralt aftalte (minimums)løn for en nyuddannet kandidat, som begynder med at undervise. Har man akademisk anciennitet, inden man begynder at undervise, medregnes denne i trinlønnen, men ikke i adjunkt-/lektortillægget.
Eksempel: En kandidat, som har arbejdet som AC'er andetsteds i 3 1/2 år, vil begynde på løntrinnet for 4. år og tillægget for 1. år.


Erhvervsgymnasier

Lærere, der er ansat på et erhvervsgymnasium (hhx/htx), vil som minimum have en månedsløn i kroner, der (afrundet) ser således ud:

Hhx/htx - centralt aftalt minimumsløn

Trinløn

Adjunkt/lektor-tillæg

Samlet

Pension 17,1%

I alt

1. år

26.224

3.494

29.718

5.082

34.800

2. år

26.224

3.494

29.718

5.082

34.800

3. år

28.263

4.597

32.860

5.619

38.479

4. år

30.122

4.597

34.719

5.937

40.656​

5. år

31.954

4.597

36.551

6.250

42.801

6. år

31. 954

4.597

36.551

6.250

42.801

7.+ år

31. 954

6.665

38.619

6.604

45.223  ​​

​​​Hent tabellen her: ​Trinlø​n.pdf

(NB: tal følger løntrin for cand.mag/scient)
Alle beløb er pr. 1. april 2020 og afrundede.​​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Leder; Tillidsrepræsentant; Ny gymnasielærer; Studerende

​​