Løn oversigt

 
 

Gymnasielærere – på hf, hhx, htx og stx – skal have et attraktivt akademisk lønniveau. Det er en forudsætning for, at skolerne kan rekruttere og fastholde de dygtigste gymnasielærere til gavn for kvaliteten i gymnasieuddannelserne. ​
GL's sekretariat kan besvare spørgsmål om lærernes løn- og ansættelsesvilkår.​

 

 

Styr på lønnenhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Styr-paa-loennen.aspxStyr på lønnenGymnasielærere – på hf, hhx, htx og stx – skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste kandidater.
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?1. oktober 2019 steg lønnen.
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistikGL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabellerDownload de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satserAC-satser pr. 1. oktober 2019 til 31. marts 2020
Erhvervsgymnasielærere skal også have lokal lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Erhvervsgymnasielaerere-skal-også-have-lokal-loen.aspxErhvervsgymnasielærere skal også have lokal lønPå erhvervsgymnasierne er kun 4 procent af lønnen lokalt forhandlet, men lærerne burde have mindst det dobbelte i lokale løntillæg
Får du for lidt i løn?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Faar-du-for-lidt-i-loen.aspxFår du for lidt i løn?Nyhedsbrev til medlemmerne på erhvervsgymnasierne
GL's lønpolitikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik.aspxGL's lønpolitikVedtaget af GL's repræsentantskab 24. november 2015
Gymnasielærere skal have løn for det arbejde, de udfører!https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Gymnasielaerere-skal-have-loen-for-det-arbejde-de-udfoerer.aspxGymnasielærere skal have løn for det arbejde, de udfører!Lærerne skal vide, hvilke krav der er til tidsregistreringen, og hvordan der følges op.
Gymnasielærernes løn skal fastholdes på et akademisk niveauhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Gymnasielaerernes-loen-skal-fastholdes-på-et-akademisk-niveau.aspxGymnasielærernes løn skal fastholdes på et akademisk niveauLøntilbageholdenhed er ikke svaret på nedskæringer
Lønhttps://www.gl.org/loenogans/loenLønGymnasielærere – på hf, hhx, htx og stx – skal have et attraktivt akademisk lønniveau. Det er en forudsætning for, at skolerne kan rekruttere og fastholde de dygtigste gymnasielærere til gavn for kvaliteten i gymnasieuddannelserne.
Lønpolitik og lønforhandlinger - idékataloghttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik-og-loenforhandlinger-idékatalog.aspxLønpolitik og lønforhandlinger - idékatalogIdekataloget er tiltænkt TR og skal ses i relation til GL's lønpolitik
Nyansatte - lønforhandlinghttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Nyansatte---loenforhandling.aspxNyansatte - lønforhandlingLønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse.
Resultatlønskontrakterhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakterLederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
Styr på på lønnen på erhvervsgymnasierhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Styr-paa-loennen-paa-erhvervsgymnasier.aspxStyr på på lønnen på erhvervsgymnasierGymnasielærere skal – uanset om de arbejder på eux, hf, hhx, htx eller stx – have lokalt aftalte tillæg som et supplement til den centralt aftalte løn.
TR's adgang til information om lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/TRadganginfoloen.aspxTR's adgang til information om lønTR har ret til at få informationer om lærernes løn.
Tjek din lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Tjekdinloen.aspxTjek din løn​Se om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres løn generelt og i forhold til din specifikke anciennitet og alder.
Undervisningsanciennitet og undervisningserfaringhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Undervisningsanciennitet-og-undervisningserfaring.aspxUndervisningsanciennitet og undervisningserfaringHvis den enkelte lærer har undervisningserfaring fra eksempelvis universitetet og professionshøjskoler regnes det med i undervisningsancienniteten, hvis læreren selvstændigt har haft ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningen.
Vil gymnasielærere selv forhandle deres løn?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/selvforhandleloen.aspxVil gymnasielærere selv forhandle deres løn?Nej, siger de, når GL spørger landets gymnasielærere.

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant