Gymnasielærernes løn skal fastholdes på et akademisk niveau

 
 
Løntilbageholdenhed er ikke svaret på nedskæringer

​​Udtalelse vedtaget af GL's repræsentantskab den 28. november 2016

De tidligere gennemførte nedskæringer og den netop vedtagne finanslov for 2017 med et omprioriteringsbidrag på 2 % medfører et alvorligt pres på de gymnasiale uddannelsers økonomi. Presset vil vokse yderligere, såfremt omprioriteringsbidraget på årligt 2 % fortsætter frem mod 2020. Indtægterne for de almene gymnasier reduceres således med 10-12 % i perioden fra 2016 – 2020. På erhvervsgymnasier og gymnasial uddannelse på ​VUC bliver reduktionen lidt mindre.

Nedskæringerne har allerede betydet, at der i dette skoleår er 1.000 færre gymnasielærere end i skoleåret 2015-16. Det rammer undervisningens kvalitet.

REP.jpg 

Situationen med nedskæringer på de gymnasiale uddannelsers budgetter har fået nogle gymnasieledere til at argumentere for at finansiere nedskæringerne via løntilbageholdenhed, eller mere præcist udtrykt ved ikke at indgå de aftaler om lokale lønstigninger, som er aftalt i det eksisterende lønsystem. Det er imidlertid ikke en brugbar vej fremadrettet, at lærerne accepterer løntilbageholdenhed, da det vil ramme kvaliteten af undervisningen. Løn er en investering i velkvalificeret arbejdskraft, og hvis gymnasielærerjobbet bliver et lavtlønsjob, kan de gymnasiale uddannelser ikke fortsat rekruttere de dygtigste kandidater, og allerede ansatte vil søge til andre mere vellønnede jobs.

Al erfaring viser, at hvis en erhvervsgruppe, fx gymnasielærerne, først er sakket bagud, er det efterfølgende svært at indhente et løntab. Udsættelse af lønforhandlingerne til 'bedre tider' må derfor afvises.

Der er relativt mange gymnasielærere med under 10 års anciennitet, som nu og fremover skal have lokale, varige tillæg, såfremt de skal fastholde en løn på et akademisk niveau. Det er derfor vigtigt, at der ude på den enkelte institution er et særligt fokus på tillægsdannelsen til de unge lærere.

Der er således ingen argumenter for at udvise løntilbageholdenhed. Tværtimod er der på nogle institutioner  – især erhvervsgymnasier – behov for en oprustning, så lønnen forbliver på et akad​​​​​​​​​emisk niveau.

Repræsentantskabet opfordrer derfor til, at der afholdes medlemsmøder på alle gymnasiale institutioner om, hvordan lønnen kan fastholdes på et akademisk niveau, og hvilke lønkrav tillidsrepræsentanten skal fremlægge for ledelsen.
Samtidig opfordrer Repræsentantskabet til at afvise alle forslag om at reducere på de berettigede lønkrav, som medlemmerne stiller.​

Emner: Løn
Interessent: Tillidsrepræsentant

​​