Får du for lidt i løn?

 
Nyhedsbrev til medlemmerne på erhvervsgymnasierne

​​​​​På mange erhvervsgymnasier bliver der forhandlet for lidt i lokale løntillæg. Det har store konsekvenser for dig som gymnasielærer, hvis du ikke får lokale løntillæg. Det kan betyde op til 60.000-70.000 kr. for din årsløn. Hvert år.

Se, om din løn er på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og din anciennitet. Tjek din løn her.​

Ligger din løn i den lave ende?

Tal med kollegerne

Spørg dine kolleger, hvad de tjener. Aftal en dag, hvor I tager jeres lønsedler med. Få TR til at give et billede af, hvordan lønprofilen for lærerne generelt ser ud på jeres skole. Diskutér skolens lønpolitik på et møde i faggruppen, i teamet og på et fælles møde for alle AC-overenskomstansatte. Drøft, hvordan I synes, at lønpolitikken skal se ud på jeres skole.

Gå til din TR – Det er TR, der forhandler

Løn skal – udover at understøtte den gode undervisning og lønudviklingsperspektivet for dig og dine kolleger – også understøtte samarbejdet og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er TR, som forhandler lokale tillæg med ledelsen. Lærerkollegiets opbakning til TR er afgørende for TR's forhandlingsresultat. Det er dit og kollegernes pres for en ordentlig løn, der giver TR mulighed for at forhandle lokale tillæg.

Bed om en lønsamtale

Du kan bede om en lønsamtale, men du kan ikke selv forhandle din løn. Formålet med lønsamtalen er at afdække, om der er grundlag for et løntillæg. Hvad mener ledelsen, og hvad mener du? Hvad skal der til for, at du kan komme i spil til et løntillæg? Gennemgå din kompetenceudviklingsplan ved den kommende MUS-samtale.

Hvad gør GL?

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte Moderniseringsstyrelsen og GL/Akademikerne et særligt projekt, som skal sætte fokus på lokal løn. Derfor afholdes der den næste måned workshops for ledere og tillidsrepræsentanter, hvor man skal drøfte lokal løndannelse og anerkendelse af den gode undervisning.

Disse workshops skal være med til at få gang i de lokale lønforhandlinger på erhvervsgymnasierne. Hvis projektet skal lykkes, er det som nævnt afgørende, at du og dine kolleger støtter op om tillidsre​​præsentanten, når han går til ledelsen for at forhandle.

Erhvervsgymnasiernes GL-tillidsrepræsentanter var i sidste uge samlet for bl.a. at drøfte løn, lønniveau og argumenter for løn. Tillidsrepræsentanterne skrev en udtalelse med overskriften "Flere lokale løntillæg til lærerne på erhvervsgymnasierne – NU!", som du opfordres til at læse.

Læs også pjecen "Styr på lønnen", som GL udsendte til alle medlemmer i marts 2016.

Er regeringens nedskæringer et argument for løntilbageholdenhed?​​​​​​​​​​

NEJ! Det er afgørende, at gymnasielærerjobbet ikke er et lavtlønsjob, hvis der skal være kvalitet i uddannelserne, og hvis man fortsat skal kunne rekruttere de dygtigste kandidater til gymnasielærerjobbene. Kvalitet i uddannelserne er også afhængig af, at det er attraktivt at være gymnasielærer. Der er således ingen argumenter for ikke at forhandle lokale løntillæg.

Emner:  
Interessent: