Erhvervsgymnasielærere skal også have lokal løn

GL Mener; Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i GL Mener, Gymnasieskolen, oktober 2014

​​På erhvervsgymnasierne er kun 4 procent af lønnen lokalt forhandlet, men lærerne burde have mindst det dobbelte i lokale løntillæg, hvis man sammenligner med, hvad andre statsligt ansatte får.

Og endnu mere, hvis Finansministeriets tidligere udmeldinger, om hvor meget der bør udmøntes i lokal løn, skulle stå til troende.

 

Særligt for de yngre lærere – både på det erhvervsgymnasiale og det almengymnasiale område - er det et problem, hvis de ikke får lokale løntillæg af en væsentlig størrelse, da de aldrig vil komme i nærheden af at få en løn som de ældre læreres. Hvis vi skal rekruttere og fastholde dygtige lærere, skal de kunne forvente en god, akademisk løn.

"Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse." Det har Finansministeriet og AC-organisationerne tidligere præciseret over for skolerne. Det er altså ikke bare op til ledelsen at vurdere, om der er penge. Det skal der være.

Siden 1. april 2011 er der kun udmøntet generelle lønstigninger på 1,7 procent. Det betyder, at hvis der ikke udmøntes lokale tillæg, vil gymnasiesektoren på sigt sakke bagud i lønudviklingen. Og det selv om, at langt de fleste skoler har en økonomi, hvor der er god plads til at give løntillæg.

Nogle ledere henviser til, at gymnasielærere ved OK13 fik en større tillægsomlægning. Det er rigtigt – det fik gymnasielærere. Men det var gymnasielærernes egne midler, der blev omlagt; bl.a. med afskaffelsen af aldersreduktionen. Det er således ikke et argument for, at der ikke er midler til lokale løntillæg. Faktisk viser GL's beregninger, at gymnasierne ikke har haft større udgifter til løn pr. elev i 2013 end i 2009 i forhold til undervisningstaxameteret, fordi mange erfarne lærere har valgt at gå på pension og er erstattet af nye lærere, der først skal til at bevæge sig op gennem løntrinnene. Der er således ingen argumenter for ikke at finde de nødvendige ressourcer til lokale løntillæg.

I slutningen af november vil repræsentantskabet diskutere GL's lønpolitik. Det vil være en del af diskussionen, hvordan det sikres, at de enkelte skoler sætter midler til rådighed for de lokale lønforhandlinger.

Også ved de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2015 vil GL sætte fokus på, at der er problemer med, at der ikke sættes penge af til lokale tillæg og i det hele taget nedprioriteres de årlige lønforhandlinger, som ledelsen og tillidsrepræsentanten skal gennemføre. Det vil vi også diskutere på repræsentantskabsmødet.

Emner: Løn
Interessent: