AC-satser

 
 
AC-satser pr. 1. april 2021 til 30. september 2021.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AC sats I
(En arbejdstime + 90 min. forberedelse)
Efteruddannelse mv.
630,37 kr.
AC sats II
(En arbejdstime + 60 min. forberedelse)
Studiekredse
 
504,30 kr.
AC sats III
En arbejdstime + 40 min. forberedelse)
Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen.
Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og
støtteundervisning.
420,25 kr.

AC arbejdstime (grundbeløb 226,95 kr.) 252,15 kr.

Skriftlig censur (censor C)

Undervisningsministeriets normer for skr. c​ensur 

316,77​ kr.
 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger
Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min.

Efterfølgende diskussion


 ​

Foredragstaksten er AC's an​befalede mini​mumstakst på det offentlige område.​

2.777 kr.

833​ kr.


Til ovenstående satser ydes 12,5 % feriegodtgørelse


Tjenesterejser: regler og satser

Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.
Læs mere her om reglerne og satserne i forbindelse med tjenesterejser.​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant