AC-satser

 
 
AC-satser pr. 1. april 2019 til 30. september 2019
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AC sats I
(En arbejdstime + 90 min. forberedelse)
Efteruddannelse mv.
615,55 kr.
AC sats II
(En arbejdstime + 60 min. forberedelse)
Studiekredse
 
492,44 kr.
AC sats III
En arbejdstime + 40 min. forberedelse)
Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen.
Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og
støtteundervisning.
410,37 kr.

AC arbejdstime (grundbeløb 226,95 kr.) 246,22 kr.

Skriftlig censur (censor C)

Undervisningsministeriets normer for skr. censur stx/hf

309,32 kr.
 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger
Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min.

Efterfølgende diskussion


 

Foredragstaksten er AC's anbefalede minimumstakst på det offentlige område.

2.751,00 kr.


 

812,5​0 kr.


Til ovenstående satser ydes 12,5 % feriegodtgørelse


Tjenesterejser: regler og satser

Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge. Læs mere her om reglerne og satserne i forbindelse med tjenesterejser.​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant