AC-satser

 
 
AC-satser pr. 1. april 2022 til 30. september 2022.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AC sats I
(En arbejdstime + 90 min. forberedelse)
Efteruddannelse mv.
643,46 kr.
AC sats II
(En arbejdstime + 60 min. forberedelse)
Studiekredse​
 
514,77 kr.
AC sats III
En arbejdstime + 40 min. forberedelse)
Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen.
Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og
støtteundervisning.
428,97 kr.

AC arbejdstime (grundbeløb 226,95 kr.) 257,38 kr.

Skriftlig censur (censor C)

Undervisningsministeriets normer for skr. c​ensur 

323,34​​​ kr.
 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger
Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min.

Efterfølgende diskussion​

Foredragstaksten er AC's an​befalede min​i​mumstakst på det offentlige område.​

2.890 kr.

867 kr.


Til ovenstående satser ydes 12,5 % feriegodtgørelse


Tjenesterejser: regler og satser

Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.
Læs mere her om reglerne og satserne i forbindelse med tjenesterejser.​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant