AC-satser

 
 
AC-satser pr. 1. april 2023 til 30. september 2023
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AC sats I
(En arbejdstime + 90 min. forberedelse)
Efteruddannelse mv.
655,51 kr.
AC sats II
(En arbejdstime + 60 min. forberedelse)
Studiekredse​
 
524,41 kr.
AC sats III
En arbejdstime + 40 min. forberedelse)
Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen.
Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og
støtteundervisning.
437,01 kr.

AC arbejdstime (grundbeløb 285,11​​ kr.) 262,20 kr.

Skriftlig censur (censor C)

Undervisningsministeriets normer for skr. c​ensur 

329,40​​​​ kr.
 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger
Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min.

Efterfølgende diskussion​

Foredragstaksten er AC's an​befalede min​i​mumstakst på det offentlige område.​

3.142 kr.

943​ kr.


Til ovenstående satser ydes 12,5 % feriegodtgørelse


Tjenesterejser: regler og satser

Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.
Læs mere her om reglerne og satserne i forbindelse med tjenesterejser.​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant