Medlem af GL

 
 

​​GL har forhandlingsretten for pædagogiske ledere og inspektorer ved de almengymnasiale uddannelser og organiserer de fleste af disse.

Pædagogiske ledere og inspektorer er medlemmer af GL, fordi:

  1. GL er fokuseret på de gymnasiale ungdomsuddannelser og de lærere og ledere, der arbejder i sektoren.
  2. GL er en vigtig spiller i den uddannelsespolitiske debat og i den politiske beslutningsproces om disse uddannelsers udvikling.
  3. GL er en organisation med korte beslutningsveje – gennem det stående udvalg for pædagogiske ledere har gruppen direkte kontakt med GL's hovedbestyrelse og tages med på råd, når det gælder ledernes vilkår i bred forstand.
  4. GL er med til at udforme fremtidens gymnasiale uddannelser både gennem offentlige debatoplæg og gennem støtte til konkret forsøgsarbejde i sektoren.
  5. GL samarbejder med en række parter inden for den gymnasiale sektor, bl.a. Danske Gymnasier.
  6. Pædagogiske ledere og inspektorer har både ledelses- og undervisningsopgaver i gymnasiet. GL kan som gymnasiesektorens fagforening give individuel, konkret og kvalificeret rådgivning og individuel hjælp på begge områder.
  7. GL har fokus på arbejdsvilkårene for inspektorer og pædagogiske ledere, bl.a. gennem undersøgelser og rapporter.
  8. GL har forhandlingsretten, når der skal forhandles overenskomst for de pædagogiske ledere.
  9. Gennem GL-E udbyder GL målrettede kurser til pædagogiske ledere og inspektorer.
  10. GL tilbyder temamøder​, hvor ledere dels kan drøfte deres egne vilkår, dels får kvalificerede oplæg fra dygtige fagfolk på ledelsesområdet.​
Emner: Overenskomst
Interessent: Leder