Lokal løndannelse

 
 
Pædagogiske ledere forhandler selv lokale tillæg.

Reglerne for lønforhandlinger er forskellige for henholdsvis pædagogiske ledere og for inspektorer/ledende inspektorer:

Pædagogiske ledere

Pædagogiske ledere kan ved ansættelsen lønmæssigt blive indplaceret på to forskellige niveauer (stillingsgruppe 1 og 2) ud fra skolens vurdering af stillingsindhold og stillingens organisatoriske indplacering.

Lønsystemet består ud over basislønningerne af lokalt aftalte kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

For de pædagogiske ledere forhandles tillæg til basislønningerne mellem ledelsen og den enkelte pædagogiske leder. Den pædagogiske leder kan anmode GL om at bistå i forhandlingerne. GL kan alternativt, hvis det ønskes, føre forhandlinger direkte med skolens ledelse.

GL skal godkende resultatet af tillægsforhandlingerne for de pædagogiske ledere. Det sker, når skolen indsender en kopi af forhandlingsresultatet.

Ledende og øvrige inspektorer

For ledende inspektorer og øvrige inspektorer gælder det, at det er GL, der har forhandlings- og aftalekompetencen i forhold til den lokale løndannelse. I praksis betyder det, at lønforhandlinger for inspektorer kun kan gennemføres ved inddragelse og medvirken af GL's sekretariat. Men alle inspektorer, der er medlem af GL, kan også rette henvendelse til tillidsrepræsentanten - også i lønspørgsmål.

Lønforhandlinger for ledende inspektorer og øvrige inspektorer kan indledes på flere forskellige måder:

GL kan anmode skolen om en lønforhandling efter henvendelse fra gruppen af inspektorer, en enkelt inspektor eller tillidsrepræsentanten.

Også skolernes/kursernes ledelser kan rette henvendelse til GL med ønske om en lønforhandling.

Emner: Overenskomst
Interessent: Leder