Eksamen

 
 

 

 

Anbefalinger til god praksis omkring censur og eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/eksamen/Sider/God-praksis---censur-og-eksamen.aspxAnbefalinger til god praksis omkring censur og eksamenMålet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende resurserne klogt
Arbejdstid i forbindelse med eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Arbejdstid-i-forbindelse-med-eksamen.aspxArbejdstid i forbindelse med eksamenAlt eksamensarbejde ved mundtlig eksamen skal tidsregistreres som alt andet arbejde i løbet af skoleåret.

Emner:  
Interessent: