Omsorgsdage

 
 

Hver medarbejder har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (i alt 16 dage).

Dette gælder for biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke udbetales. Dog kan der ske overførsel til det følgende kalenderår af:

  • omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget
  • omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi den pågældende holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

Retten til omsorgsdage er uafhængig af, om barnet er født, mens forældrene er ansat i staten. Hvis en ansat inden for et kalenderår ansættes hos en anden arbejdsgiver i staten, overføres ikke-afholdte dage til det nye ansættelsessted.
 
Der er ikke ret til at holde omsorgsdage i tilknytning til orlov.
Omsorgsdage skal varsles afholdt over for arbejdsgiveren hurtigst muligt. Der er ingen særlige betingelser for anvendelsesformål.
  
For yderligere spørgsmål kontakt sekretariatet.

Emner: Børn og barsel; Omsorgsdage
Interessent: