Styr på tiden

 
 
Begynd hvor det slutter - registrer din tid - tal sammen - råb op!

Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder for gymnasielærere – hf, hhx, htx, stx – skal fungere. Derfor har vi aftalt en række initiativer i efteråret 2015, der skal få arbejdstidsreglerne til at virke på den enkelte skole.

GL har udgivet pjecen "Styr på tiden".

I bund og grund kan man på den enkelte skole vælge to modeller for arbejdstid:

  1. Lærerne registrerer den faktiske arbejdstid
  2. Ledelse og tillidsrepræsentant indgår en aftale om, hvor lang tid der er til de enkelte opgaver.

Begge modeller kan bruges. De kan bare ikke blandes. Enten er der indgået en aftale, eller også skal lærernes tidsregistrering lægges til grund for opgørelsen af arbejdstiden.

Uanset om man har valgt den ene eller den anden model, er de skoler, hvor tingene fungerer, præget af gensidig tillid mellem lærere og ledelse med forståelse for, at alle skal opleve, at det foregår retfærdigt.

Både for den enkelte lærer og for skolen er det vigtigt at have styr på, hvor meget der arbejdes, og at der er en rimelig sammenhæng mellem lærerens arbejdsopgaver og arbejdstiden.

Ingen kan overskue et helt års arbejde, men med en jævnlig dialog mellem lærer og leder kan der fx komme fokus på, at perioder med arbejdspukler skal følges af perioder, hvor læreren holder fri. Det er både i skolens og lærerens interesse, at den enkelte lærer lander så tæt på de 37 timer i gennemsnit om ugen.

Arbejdsmængden skal løbende tilpasses. Lærernes tidsregistrering skal således bruges som et styrings- og dialogværktøj, så lærernes indsats prioriteres, og opgaverne fordeles ud fra den enkelte lærers erfaring og kompetencer.

GL har derfor udgivet en pjece med information om, hvordan arbejdstidssystemet kan fungere – primært for skoler, der har valgt tidsregistreringsmodellen.

I pjecen lægges op til, at lærerne bruger hinanden: I en tid med effektiviseringer alle steder i samfundet er det afgørende, at den enkelte lærer ikke står med et eneansvar og bare løber hurtigere. Det er nødvendigt sammen at prioritere opgaverne på skolen, så den enkelte lærer ikke lades i stikken. Tillidsrepræsentanten har en vigtig rolle i denne sammenhæng.

 

Fem gode råd til at holde tiden

1   Begynd hvor det slutter

Sørg for at få 'en rimelig pakke' af arbejdsopgaver på plads, før skoleåret begynder: Når ledelsen i foråret melder ud om det kommende skoleår, kan det anbefales, at I som faggruppe koordinerer jeres ønsker for hold og andre opgaver og bevarer gennemsigtigheden. Drøft, hvad der er en retfærdig opgavefordeling. Vælg evt. én eller to fra faggruppen til dialogen med ledelsen.

2   Registrer din tid

Da gymnasielærere ikke arbejder fra 8 til 16 hver dag, er det nødvendigt at holde styr på arbejdstiden. Man kan mene, hvad man vil om tidsregistrering, men den giver dig et redskab og et overblik. Gymnasielærere er nemlig ansat med højeste arbejdstid (1924 timer om året).

3   Tal sammen

Kom ikke ved skoleårets afslutning, men vær i løbende dialog med din ledelse, så tiden ikke løber fra dig. Ledelsen skal fx én gang om måneden tage stilling til og godkende din tidsregistrering.

4   Råb op!

Hvis du har svært ved at nå opgaverne, er du sikkert ikke den eneste, men hjælp dig selv, dine elever, kolleger og ledelse ved at sige fra. Hvis tiden skrider, må du hive fat i din tillidsrepræsentant og din ledelse for at få din arbejdsplan justeret. Når året er gået, skal din arbejdstid gerne være så tæt på 1924 timer som muligt.

5   Hvis ikke det går – merarbejde

Ledelsens skøn om merarbejde skal tage udgangspunkt i lærernes tidsregistrering – så også derfor er det vigtigt, at du tidsregistrerer.

 

 

 ​Download pjecen "Styr på tiden" her: Styr på tiden.pdf

Emner: Arbejdstid; Overenskomst; tidsregistrering; OK15
Interessent:  

​Download pjecen "Styr på tiden" her: Styr på tiden.pdf