Fælles brev fra Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og GL

 
 

Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og GL er blevet enige om at udsende et fælles brev under titlen "Tid til d​ialog". Med brevet er det hensigten at lægge op til en konstruktiv dialog om det hidtidige og det fremtidige samarbejde, både blandt de centrale og lokale parter. 

Hovedbestyrelsen håber, at brevet kan medvirke til en god dialog!


Emner: Overenskomst; OK13; OK13-håndbog
Interessent: Tillidsrepræsentant

Læs brevet og GL's følgeskrivelse her:​

Tid til dialog
Følgeskrivelse fra GL