Årsafslutning

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​Den enkelte lærer bør ved normperiodens afslutning "ramme" arbejdstimetallet 1924 timer inkl. ferier, andre fridage, samt øvrige registrerede fraværsdage med løn (f.eks. sygdage). Dvs. bruttoarbejdstiden. Eventuelt merarbejde skal opgøres og indberettes senest ved normperiodens afslutning. På de fleste skoler vil det være pr. 31. juli, men på især erhvervsskoler kan det være pr. 31. december, dvs. på skoler med kalenderårsnorm. Nogle skoler har valgt andre tidspunkter for årsopgørelse, bl.a. lige før eksamensperiodens begyndelse.

Eksemplerne nedenfor er i forhold til skoleår fra august til juli.

Pr. 20. maj i et skoleår er arbejdstiden siden skoleårets begyndelse 1. august ca. 1550 timer. Der er forskel på, hvor meget ferie man holder på den enkelte skole, men af skemaerne nedenfor kan du se, hvor meget arbejdstid der er i resten af året, hvis du skal holde 3 ugers eller 4 ugers ferie i juli.

Ideelt set er der 20. maj registreret ca. 1550 arbejdsti​mer. Antal arbejdstimer tilbage er afhængig af antal feriedage:

3 ugers ferie​264 arbejdstimer tilbage
4 ugers ferie227 arbejdstimer tilbage

 

Den resterende arbejdstid (205-264 arbejdstimer) kan bruges til resterende undervisning, opgaver i forbindelse med eksamen, planlægning af det kommende skoleår og til at "flexe", afspadsere eller afholde særlige feriedage.

Hvis du har registreret mere end de ca. 1550 timer, bør du kontakte din ledelse, så din arbejdsmængde kan justeres, og du kan ramme de 1924 timer. Ledelsen har pligt til at tage stilling til, hvad der skal ske med de timer, du har arbejdet mere. Det kan være, at ledelsen har planlagt, at du skal "flexe" i eksamensperioden e.l. Alternativt er der mulighed for at få det godkendt som merarbejde.

 

EKSEMPEL 1 - mere end 1550 timer og "flex'" i eksamensperioden

En lærer har pr. 20. maj tidsregistreret 1624 timer. Her er det aftalt mellem læreren og ledelsen, at der to gange "flexes" en uge i løbet af eksamensperioden, hvor læreren registrerer 0 timers arbejde. Dermed kommer lærerens årlige arbejdstid til at passe med 1924 timer. Læreren havde sendt en mail til ledelsen om, at hun nu havde arbejdet så og så mange timer, og spurgt om, hvordan hun skulle forholde sig til arbejdsopgaverne resten af året. Ledelsen meldte tilbage, at hun kunne "flexe" to uger i eksamensperioden, fordi hun ikke var planlagt med så meget eksamen. 

For perioden 1. august til 20. maj er der registreret 1624 timer. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

0 timer registreres75 timers arbejde tidsregistreres0 timer registreres78 timers arbejde tidsregistreres4 ugers ferie
1 uges 'flex' 1 uges 'flex'  

 

Hvis en lærer har haft overført afspadsering fra det foregående skoleår, som endnu ikke er afviklet, skal læreren registrere 7,4 timer pr. afviklet afspadseringsdag og så nedskrive timerne i afspadseringsregnskabet. Hvis det ikke er muligt at få nedbragt overført afspadsering, vil det skulle afregnes ved skoleårets afslutning.

 

EKSEMPEL 2 - mindre end 1550 timer, plus 111 timers afspadsering

En lærer har pr. 20. maj tidsregistreret 1520 timer. Da han havde overarbejde i det foregående skoleår, er der et afspadseringsregnskab, der viser, at han har 111 timer, der endnu ikke er afviklet. Disse timer er det aftalt med ledelsen, at han kan afspadsere som 3 samlede uger i eksamensperioden og primo juli. Alt i alt når denne lærer inkl. afspadseringen at have 1640 timers arbejde (1520 + 120 timer), 111 timers afspadsering og 4 ugers ferie (148 timer). Han lander således pr. 31. juli på 1899 timer. Da der ikke overføres undertid fra et skoleår til det næste – med mindre det lokalt er aftalt på skolen – har det ingen følger, at læreren ender med et timetal under 1924 timer.

For perioden 1. august til 20. maj er der registreret 1520 timer. 111 timers overtid fra sidste skoleår afspadseres ifølge aftale med ledelsen. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

120 timers arbejde tidsregistreres15 dage á 7,4 timers afspadsering = 111 timer tidsregistreres4 ugers ferie

 

Hvis der er mere end 1924 timers godkendt, tidsregistreret arbejde pr. 31. juli

Hvis den enkelte lærer pr. 31. juli har arbejdet mere end 1924 timer, og ledelsen løbende har godkendt tidsregistreringen og dermed det præsterede arbejde, er der tale om arbejde, der skal håndteres efter overenskomstens bestemmelser om merarbejde. Det kan være merarbejde, som enten skal afspadseres i det kommende skoleår eller udbetales, hvis der ikke er mulighed for at afspadsere.

 

EKSEMPEL 3 - mere end 1550 timer, merarbejde

En lærer har pr. 20. maj løbende fået godkendt tidsregistreret arbejde med i alt 1650 timer. Han har eksaminer, så der frem til 1. juli tidsregistreres 200 timers arbejde. Han skal afvikle 4 ugers ferie. Alt i alt vil denne lærer pr. 31. juli have en årsopgørelse, der viser, at han har i alt 1998 timer. Han har således merarbejde, som skal afspadseres med faktor 1,5 i det efterfølgende skoleår eller udbetales, hvis det ikke vil være muligt at afspadsere timerne. Ledelsen kan dog skønne merarbejdet. Læs mere om merarbejde

For perioden 1. august til 20. maj er der registreret 1650 timer. Eksempel på arbejdstiden resten af skoleåret:

200 timers arbejde tidsregistreres4 ugers ferie

 

Kontakt tillidsrepræsentanten eller GL's sekretariat, hvis ledelsen ikke vil honorere dit merarbejde.​

Emner: Arbejdstid
Interessent: