Stress - et kollektivt problem

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​På denne side er der en række informationer, som forhåbentlig kan være til gavn på skolerne i arbejdet for at mindske stress.

Vær især opmærksom på kolleger, som viser tegn på begyndende stresssymptomer. Tal med ham/hende om, hvordan situationen kan forbedres.

​Inddrag arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, ledelse og GL's sekretariat om nødvendigt. Man kan ikke "reparere" kolleger eller sig selv, men man kan hjælpe med at få ændret forholdene og sikre professionel hjælp.

Føler du selv begyndende stress, er det vigtigt at tale med andre om det.

Benyt kolleger, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og ledelse. Du er også altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat. GL tilbyder psykologhjælp

Undgå stress

Arbejdsbetinget stress skal tages alvorligt. Arbejdspladsen har et stort ansvar for, at medarbejderne ikke bliver stressede ved at sikre, at der på skolen er et godt arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens ansvar at forebygge stress - og hvis en medarbejder bliver stresset, bør der være principper for, hvordan det bedst muligt tackles.

GL anbefaler, at der i samarbejdsudvalget udarbejdes en anti-stress-politik for skolen. Det er vigtigt, at anti-stress-politikken tages alvorligt af ledelsen, og at alle kolleger er obs på hinanden, så tiltag til stress tages i opløbet. Det er GL's erfaring, at desto tidligere der sættes ind ved en stress-tilstand, jo bedre chance er der for hurtigt at komme på ret køl igen.

V​ærktøjer til at forebygge stress

Branchearbejdsmiljørådet for undervisning har udarbejdet en værktøjskasse​ specielt til brug på skoler og uddannelsesinstitut​ioner, som vil arbejde med at forebygge eller reducere stress. Emnerne er forskelligartede, og man kan derfor bruge dem, der vurderes mest relevante. ​Materialet er rettet mod lærere, ledere og arbejdsmiljøgrupper i gymnasierne.​

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant